• Geodesi

    Topocad är ett CAD-system (Computer Aided Design) som i sin uppbyggnad är mycket nära geografiska informationssystem GIS. Topocads filformat innehåller datatyper från tre olika världar – CAD, Koordinatfiler och GIS. I Topocad har vi byggt ett stort antal funktioner för att hantera lantmäteritekniska beräkningar vad gäller kartan, mätning och fastigheter.

    I Topocads CAD-del finns ett stort antal beräkningsfunktioner för geodesi. Transformation via Helmerth och Affins beräkningar (med och utan skala), inbyggt Gtrans från lantmäteriet och den öppna källkodsbaserade produkten Proj4 (GDAL) där all världens koordinatsystem specificerade i EPSG kan transformeras.

    Beräkningsfunktioner finns även för så kallad COGO (koordinat geometri), skala, flytta, rotera, spegla och ett stort antal geodetiska beräkningar.