• Fotogrammetri

    Topocad har en direkt koppling till EspaCity. Där görs fotogrammetriska beräkningar direkt på skärmen och punkter och linjer skapas på 3D skärmen i EspaCity. De landar automatiskt i Topocad där attribut ges och man kan spara data antingen i en ritning eller ner till en geografisk databas.

    Fotogrammetri används även för punktmolnsidentifiering från många olika bilder tagna exempelvis från en UAS (Unmanned Aerial System). Dessa data, både bilder och punktmoln kan användas i Topocad Punktmoln. Där används punktmolnen för att skapa höjdkurvor, beräkna höjder, beräkna volymer, skapa profiler och sektioner.