• TopoDirekt

    Adtollo, Sokigo och Symetri samarbetar i en ny framtagen MBK-lösning där nyckelfunktionerna är en stark egen klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny framtagen databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess.

    All information om TopoDirekt finns samlad på topodirekt.se

    TopoDirekt.pdf