• Situationsplaner

    Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

    Situationsplaner hämtas från en geodatabas. Denna kan ligga lagrad i olika databaser och hämtas till Topocad via någon av de tre databasadaptrarna.

    Topocad har en inbyggd bladhanterare där man skapar ritningsblad och kartblad. Med bra mallar skapas snygga situationsplaner snabbt och enkelt i Topocad där man sedan kan komplettera med en förklaring, koordinatlistor, symbolförklaringar, norrpilar och skalor.