• Samhällsplanering

  Samhällsbyggande och samhällsplanering är kontentan av vad Topocad används till. Topocad är länken mellan verkligheten och ritningen eller vice versa, kartan och verkligheten. Datafångstmetoderna i Topocad är flera. Mätning med totalstation, GPS eller avvägare skapar data i Topocad. Fotogrammetrisk fångst med hjälp av kopplingen till EspaCity. Import av data från CAD-system, GIS eller andra beräkningssystem.

  All datafångst hjälper till att skapa en karta eller ritningar, data som lagras i en ritningsfil eller en eller flera databaser.

  Från dessa data skapar vi sedan nya data för utsättning, för maskinguidning eller webben.

  Topocad och dataförvaltning

  De geografiska data vi har redigeras, omhändertas och byggs upp. Av dessa skapar vi nybyggnadskartor, situationsplaner, förrättningskartor, relationsritningar, 3D modeller och mycket mer.

  Dataförädling där vi använder våra geografiska data för att bygga upp nästa skede i processen – planeringen och projekteringen. Många olika typer av planer skapas i Topocad där vi har ett speciellt stöd för detaljplaner. Projektering likaså, VA- och vägprojektering, eller projektering för anläggnings- och husbyggande.

  Topocad är ett verktyg som verkar i kittet mellan kartan och verkligheten.

  Allt för att skapa bra samhällen.