• Myndighetsutbyte

    Topocads Leveransmodul består av två smidiga kopplingar mot våra myndigheter.

    Den ena delen kallar vi BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet) och med den synkroniserar du byggnadsgeometrier, adresser och  lägenheter mot Lantmäteriet.

    Den andra delen kallar vi LTF (Lokala TrafikFöreskrifter) och med den kan du skapa, lagra och redovisa lokala trafikföreskrifter till Transportstyrelsen.

     

  • Läs mer om våra utbyten med myndigheter