• Mer inom Topocad för kommuner

  Topocad är ett verktyg för samhällsbyggande. Topocad är länken mellan verkligheten och ritningen eller vice versa, kartan och verkligheten. Datafångstmetoderna i Topocad är flera. Mätning med totalstation, GPS eller avvägare skapar data i Topocad. Fotogrammetrisk fångst med hjälp av kopplingen till EspaCity. Import av data från CAD-system, GIS eller andra beräkningssystem.

  Vi kompletterar Topocad med funktioner för att skapa detaljplaner med planmodulen. För leveranser till myndigheter har vi Lokala TrafikFöreskrifter och BAL, Byggnad Adress Lägenhet samlade i vår Leveransmodul.

  För projektering finns Topocads moduler för väg, VA- och tunnelprojektering och mängdberäkning.

  För stompunktsberäkning har vi nätutjämningsmodulen.

  I Topocad finns de funktioner en kommun behöver för att hantera, skapa och modifiera sin geodatabas. Sin karta. Vi erbjuder kommunerna mer. Bland annat ett komplett stöd för att hantera kartan i tre dimensioner. Samt stöd för att gå vidare där data inte bara är 2,5D utan verkligen blir 3D med tredimensionella objekt.

  I framtiden bygger vi inte karta, i framtiden bygger vi modeller.