• Mer inom Topocad för kommuner

  Topocad är ett verktyg för samhällsbyggande. Topocad är länken mellan verkligheten och ritningen eller vice versa, kartan och verkligheten. Datafångstmetoderna i Topocad är flera. Mätning med totalstation, GPS eller avvägare skapar data i Topocad. Fotogrammetrisk fångst med hjälp av kopplingen till EspaCity. Import av data från CAD-system, GIS eller andra beräkningssystem.

  Vi kompletterar Topocad med funktioner för att skapa detaljplaner med planmodulen. För leveranser till myndigheter har vi Lokala TrafikFöreskrifter och BAL, Byggnad Adress Lägenhet samlade i vår Leveransmodul.

  För projektering finns Topocads moduler för väg, VA- och tunnelprojektering och mängdberäkning.

  För stompunktsberäkning har vi nätutjämningsmodulen.

  I Topocad finns de funktioner en kommun behöver för att hantera, skapa och modifiera sin geodatabas och sin karta. Vi erbjuder kommunerna mer. Bland annat ett komplett stöd för att hantera kartan i tre dimensioner.

  I framtiden bygger vi inte karta, i framtiden bygger vi modeller.

  TopoDirekt

  I Adtollos och Sokigos samarbete TopoDirekt erbjuder vi en komplett lösning för Sveriges kommuner. Läs mer på TopoDirekts hemsida genom att klicka på knappen nedan.