• Detaljplaner

    Topocads nya modul för detaljplaner är anpassad efter Boverkets föreskrifter och uppfyller kraven på digital leverans till den nationella geodataplattformen (NGP).

    Modulen är utvecklad med användarvänlighet som största prioritet. Arbetsflödet är flexibelt, det är lätt att gå fram och tillbaka, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt.

    Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som lagts på vilka ytor och linjer, och det går att kombinera arbetsflödet med makron för att förenkla och snabba upp arbetsprocessen ytterligare.

  • Läs mer