• Detaljplaner

  Topocads planmodul är speciellt framtagen för hantering av detaljplaner. Planmodulen använder riktlinjerna enligt Boverket från vilken planbestämmelser, symboler, färger och övriga ritningsattribut hämtas.

  Planmodulen är en egen modul i Topocad som kräver Topocad Basmodul.

  Planerna skapas från ett stort antal makron skräddarsydda för detta ändamål. Då Topocad redan är uppkopplad till geodatabasen är det lätt att hämta en grundkarta för detaljplaner och på denna så anger man sedan sina gränser och ytor med hjälp av Topocads planmakron. Dessa kan sedan kompletteras med fler bestämmelser och därefter skapas snabbt och exakt plankartan i Topocads bladhanterare.

  Topocads planmodul är helt integrerad med Topocad och med de data som Topocad använder. Alla CAD-kommandon är tillgängliga och det är fullt möjligt att skapa tredimensionella planer såväl som illustrationer.

  Läs mer

  Topocad Detaljplaner Broschyr