• Databaser

    Till Topocad finns tre olika databasadaptrar där man i dessa lagrar geodata i en databas.

    Topocad med lagring i databas gör det möjligt att lagra stora datamängder och med möjlighet att dela data med många andra som kan använda Topocad eller andra applikationer.

    De olika databasadaptrarna är ISM från Sokigo, ArcGIS från ESRI och FDO som är byggd med öppen källkod. Med hjälp av en databas lagras data via en lång transaktion till en databas, som kan vara Oracle, MS SQL eller PostGIS. Topocad har intelligens för att förstå vilka objekt som har modifierats, är nya eller har raderats vid hämtning från en databas. Detta gör det möjligt att hämta data från en databas till en Topocadritning, spara denna och koppla bort databasen med bibehållen information om data i ritningen.

    En geodatabas innehåller koordinater och attribut. För att data ska se bra ut vid inläsning till Topocad används ett filter där olika lager och attribut ges olika egenskaper som färger, linjetyper och tjocklekar samt symboler.

  • Läs mer om våra databasadaptrar