• VA

    Med Topocad för din VA-hantering förenklar du din vardag.

    Topocad hanterar dina inmätningsfiler från fält oavsett om det är totalstation eller GPS. Topocad har alla funktioner för digitalisering av VA via färdiga makron som Adtollo har byggt ut för VA tillsammans med några av landets vattenverk.

    Med hjälp av dessa makron förenklar vi digitaliseringen genom att ”giltiga” VA-objekt skapas direkt. Med detta menar vi att lager och attribut såsom Aktualitet och Detaljtyp sätt direkt.

     

    Vill du lära dig mer om VA- hantering i Topocad?