• Höjdkurvor

    Höjdkurvor skapas enkelt och snabbt antingen från terrängmodeller eller från punktmoln i Topocad. Höjdkurvor skapas i valfri ekvidistans och dessa sorteras på olika lager. Höjdkurvorna har ett speciellt kommando för att textsättas snabbt och snyggt med val mellan vilken direktion texten sätts ut och om texten sätts ovanför eller på linjen.

    Det finns även funktioner för att avrunda höjdkurvorna i varierande grad och med olika logaritmer.

    Givetvis är alla höjdkurvor tredimensionella.