• Terrängmodeller

    Topocads terrängmodellering är grunden för ett stort antal beräkningar. Terrängmodeller, som använder brytlinjer för smart terrängmodellering, kan användas för att generera höjdkurvor, för volymberäkningar av modeller, för terrängprofiler, för att hämta höjder från och för att skapa terrängsektioner.

    Terrängmodeller kan kompletteras med punktmoln som har samma funktionalitet som terrängmodeller. Ur punktmoln kan man även skapa terrängmodeller.

    Terrängmodellsfunktionen ingår i Topocads basmodul.

     

    Vill du lära dig mer om Topocad och Terrängmodeller?