• Relationsritning

  Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

  Topocad är ett kraftfullt system som hanterar 3D data, från version 16 även BIM-objekt, med komplett 3D visning.

  Sålunda är Topocad som gjort för att skapa relationsritningar med. Topocad läser och importerar alla andra typer av CAD-format som skapar ett underlag till relationsritningen. Tidigare skapade mätdata kan läsas in antingen från rådata eller från koordinatfiler. Nya mätdata läses in direkt från instrumenten.

  För redigering av relationsritningar finns ett stort antal väl utvecklade CAD-kommandon i Topocad. Bland annat kan nämnas den unika lagerhanteringen med lageruppsättningar som gör det enkelt att jämföra olika data.

   

  Vill du lära dig mer om Relationsritningar i Topocad?