• Profilritning

  Profiler, längsgående vertikala geometrier, skapas i Topocads profilformulär som ingår i Geometrimodulen. Med hjälp av terrängmodeller och/eller punktmoln och en beräknad väglinje i plan skapas terrängprofiler som man sedan ritar profiler på. Profil- och plandata kan läggas in i profilformuläret för att få bra överblick över ingående komponenter.

  De komponenter som kan anges i profilformuläret är:

  • Terrängprofiler från terrängmodeller och punktmoln
  • Profillinjer för beräknade och inmätta profiler
  • Tvärfallsinformation från skevningsfil
  • Väglinjens plandata
  • Lutningar och radier för profil
  • Tangentpunkternas höjd och sektion
  • Differens i höjd mellan terrängprofil och beräknad profil
  • Differens i höjd mellan olika beräknade profiler
  • Differens i höjd mellan olika terrängprofiler
  • Areaberäkning i tvärsnittsarea mellan valda profiler
  • Uttag av korridor i både plan och profil från väg och profil

  Profilformuläret redovisas direkt i en ritning med hjälp av kommandot att sätta in profilformulär i ritningen.

   

   

  Vill du lära dig mer om Profilritningar i Topocad?