• Planritningar

  Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

  Trots, eller tack vare, Topocads 3D funktionalitet är det enkelt att skapa ritningar i 2D plan. Data skapas snabbt och enkelt från de många CAD-kommandon som finns. Data från andra håll kan alltid importeras oavsett om det är ritningsdata, koordinatfiler eller GIS-filer. Alla typer av data tas emot och struktureras i Topocad. Mätdata läses in och beräknas och även dessa struktureras upp i rätt lager.

  Topocad har en inbyggd bladhanterare där man skapar ritningsblad och kartblad. Med bra mallar skapas snygga planritningar snabbt och enkelt i Topocad där man sedan kan komplettera med en förklaring, koordinatlistor, symbolförklaringar, norrpilar och skalor.

   

  Vill du lära dig mer om Planritningar i Topocad?

  Broschyr Topocad Detaljplaner