• Planritningar

  I Topocads Detaljplan finns möjlighet att snabba upp arbetet genom att markera flera ytor och sedan dra ut bestämmelsen från Boverkets katalog till en av dessa för att applicera på samtliga markerade ytor.

  Det finns smarta finesser för bestämmelsebokstäverna. Läggs till exempel flera bestämmelser på samma geometri så grupperas deras bokstäver automatiskt ihop. Bestämmelsebokstäverna är symboler och kan flyttas och vridas för att passa utrymmet optimalt.

  Använda bestämmelser visas i en egen ruta och det går att visa dessa på olika sätt, exempelvis per geometri. Det går enkelt att ändra hur bestämmelserna visas genom att ändra i listan.
  En kryssruta aktiverar objektfokus, en behändig funktion som ger bra överblick; när något i listan markeras visas det också i ritningen.
  Det går att dra ut bestämmelser från de använda bestämmelserna och lägga dessa på andra objekt. På så vis går det snabbt att återanvända hela eller delar av ens redan planerade ytor och applicera på andra.

  En textstil skapas automatiskt för detaljplaner med namnet Planbestämmelser. I Textstilsredigeraren går det att ställa in dess egenskaper som då gäller för all text i detaljplanen.

  Kommandot Ladda upp används för att ladda upp detaljplanen digitalt till den nationella geodataplattformen (NGP). Här kan man även inkludera eventuella extra resurser.
  Kommandot Ladda ned låter dig hämta detaljplaner från NGP. Sortera på kommun och välj sedan vilken detaljplan som ska hämtas.

   

  Vill du lära dig mer om Detaljplaner i Topocad?

  Broschyr Topocad Detaljplan!
 • Läs mer om modulen Topocad Detaljplan