• Transformation

    Topocad har tre olika typer av transformationsberäkningar. Helmerth och Affins transformationer beräknas i Topocads ritning genom att peka ut punkter i från- och tillsystemet. Parametrar beräknas och kan användas direkt men även sparas för senare bruk. Parametrar kan då även skapas för Gtrans som är den andra transformationsberäkningen.

    Slutligen finns Proj4 transformationsberäkning, en open source beräkningsmetod där alla kända koordinatsystem definierade i EPSG kan transformeras mellan varandra.