• Mätdataberäkning

  Topocad är sprunget från mätning. Topocad kommunicerar direkt med de flesta instrument och kan importera och exportera ett stort antal format för mätdata – polära data, koordinater, avvägningsdata, GNSS-data med både LAT/LONG och basstationsvektorer. Kvalitetsdata följer med från Leica och Trimble hela vägen från fält till ritning.

  Redigeringen är snabb, smidig och kraftfull.

  Med hjälp av förhandsgranskning ser du snabbt om resultatet är korrekt. Mätdatafönstret består av flikar för alla typer av olika indata, en flik för kända punkter och förhandsgranskningen. Tack vare intelligenta kodfunktioner sorteras data från mätning till lager och lagergrupper. Koder kan översättas från fältkoder till klartextkoder i ritningen. Färger, symboler, linjetyper och attribut kan anges, adderas och redigeras mellan fältdata och ritningen. Med hjälp av beräkningsfunktioner är det möjligt att skapa parallella linjer, beräkna rektanglar, använda extrapolerade värden med flera funktioner. Topocad har även kontrollkoder som är en ytterligare hjälp att förklara från fält till ritningen hur verkligheten ser ut.

  Fältdata kommuniceras via mätdatadokumentet. Om fältdata består av koordinater kan detta steg skippas och kommuniceras direkt till ritningen, fortfarande med de funktioner som finns i kodtabell och kontrollkoder.

  I Topocads mätdataberäkning finns funktioner för att reducera satsmätningar för vidare beräkning. Det finns även en inbyggd polygontågsberäkning. Avvägningståg beräknas där resultatet uppdaterar eller skapar punkter.

   

  Vill du lära dig mer om Topocad och Mätdataberäkning?

   

  Topocad Mätdataberäkning Broschyr