• Mängdberäkning

  Topocad beräknar volymer och mängder på ett flertal olika sätt och de delas upp i två moduler. Volym modell beräknar volymer mellan terrängmodeller och punktmoln. Här finns många varianter där man kan räkna med terrängmodeller/punktmoln mot varandra, mot fasta plan, mellan modeller och slutna linjer och mellan modeller/punktmoln mot en ritad och projicerad linje mot en yta.

  Redovisning görs på ett flertal olika sätt – rapporter, rutnätsindelning, sektioner och med möjlighet att lagra resultatet på en symbol i ritningen.

  Volym sektion beräknar terrängsektioner och projekterade sektioner mot en eller många terrängmodeller eller punktmoln. Här finns möjlighet att räkna mängder på ett stort antal sätt med sektioner för vägar, VA och tunnlar.

   

  Vill du lära dig mer om Topocad Mängdberäkning?

 • Se även