• Gruvmätning

  Topocads gruv- och tunnelberäkning är kraftfull och har funnits länge i systemet. Den ingår i Topocads modul Volym sektion. Tunneln scannas in med en scanner och dess scanningsdata beräknas i Topocad i punktmolnsmodulen. I Topocad skapar du en linje och profil för tunneln, använder en eller flera sektionsmallar och beräknar alla typer av volymer gentemot scanningen. Det går att beräkna volymer innanför och utanför teoretisk sektion och även volymer utanför annat än teoretiska sektioner, exempelvis geologisk överprofil.

  Tunnelsektioner kan ha varierande utseende och storlek vilket enklast anpassas gentemot sidolinjer, det är fullt möjligt att beräkna ramper eller sidosprång i tunnlar.

  Topocad har fullt stöd för 3D så det är givetvis enkelt att rita upp tunneln i tre dimensioner och där göra eventuella kontroller och mätningar i tunneln. Utsättningsdata skapas på konventionellt sätt.

  Nätutjämningsberäkningar görs snabbt och enkelt även för tunnel- och gruvmätning.

   

  Vill du lära dig mer om Topocad och Gruvmätning?