• CAD (Computer-Aided Design)

  Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

  Topocad är ett kraftfullt system som hanterar 3D data, från version 16 även BIM-objekt, med komplett 3D visning.

  1994 startade utvecklingen av Topocad, det är sålunda ett väl beprövat system som utvecklats under lång tid. Nu har steget tagits till 64 bitars system med all den kapacitet som finns i detta. Topocads utvecklingstakt är hög, all utveckling sker i Sverige.

  Systemet är uppbyggt av ett stort antal moduler där alla är fullt integrerade, vid användning finns inga skarvar mellan olika moduler. Topocad är gjort för karta, mätning och projektering. Systemet rymmer ett antal kommandon som är speciellt konstruerade för att hantera denna typ av data, exempelvis släntgenerering, grannområdessökning, inmätning av 3D objekt för att nämna några.

   

  Vill du lära dig mer om Topocad och CAD?