• BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

  BIM – vad är det?

  BIM står för ByggnadsInformationsModell, på engelska Building Information Model (eller Management som vissa vill använda). BIM kännetecknas av att det är mycket information som följer med på varje objekt i en
  modell.

  Varje objekt – ja, vad är det? För det första så hanteras data främst i formatet ifc, Industry Foundation Classes, vilket är en de facto branschstandard. Den innehåller bara objekt som är solider eller 3D-ytor och alltså inga punkter, linjer och inte heller polygoner som vi ser i en karta. Så objekt är alltså solider eller eventuellt ytor. Det gör ju att vi får en modell i tre dimensioner och att informationen skapar möjlighet till en fjärde dimension och kanske till och med en femte dimension som tid och kostnad.

  BIM – import och export

  Topocad importerar både ifc-formatet och City-GML som även den innehåller BIM-data. Objekten läses in och skapar solider eller ytor i Topocads ritning. Metadata, informationen, ligger kvar på objektet. Exporten görs till samma format, ifc och City-GML, och där skapar vi metadatan med hjälp av attribut som kopplas in i filen. Dessa data är både globala för filen och unika för varje objekt.

  Något som varje objekt behöver ha är en ”type”. Type är till exempel slab, wall, window, coloumn, beam, surface, pile, pipe med flera olika typer. Tyvärr är inte reglementet för anläggningsdata klart än, så ett slitlager blir något annat, en slab (bjälklag) eller surface (platta).

  Utsättning från en BIM-modell

  Där finns det saker att utveckla, både i applikationer (främst fältdatorer) men även som skapare av data, det vill säga projektörer som hanterar BIM-modeller. I Topocad har vi gjort funktioner för att med automatik
  skapa linjer av knäcklinjer i solider och dessa linjer kan man givetvis exportera till fältdatorerna.

  Man kan även rita punkter och linjer på alla typer av solider med hjälp av snappning. Men det finns inga väglinjedata i en solid och det kan vara svårt att hitta mitten på en cylinder, saker som projektören behöver komplettera med vid designen av modellen.

  Mängdning med hjälp av BIM

  Eftersom BIM är lika med solider som är lika med volymer så är det förstås som klippt och skuret för att använda för mängdning. I Topocad används solider som ett grafiskt resultat vid ett antal olika beräkningar. Exempelvis skapar en sektionering, oavsett vilken, solider. Mängdning med multimodell, det vill säga flera terrängmodeller på och genom varandra skapar solider. Denna funktion kan använda slänter direkt mellan terrängmodeller!

  I Topocad finns möjlighet att beräkna volymer för planer där man har olika skikt som till exempel slitlager, bärlager, fiberduk, förstärkningslager och genom att bara klicka på
  ytan så skapas alla solider. Slutligen skapar vi mängder enkelt genom att använda solidmakron där man snabbt skapar mängder, volymer och längder genom att klicka på objekt.

  Mäta med BIM

  I Topocad löser vi det så att man använder beräkningsfunktioner i kodtabellen. Det gör det till och med enklare att mäta med solider än att mäta en vanlig linje. På beräkningsfunktionen ger man både material och en produktkod (till exempel AMA eller CoClass). Vi har skapat beräkningsfunktioner för rör, pelare, pålar, kantsten, alla typer av längsgående profiler, ytor och cylindrar. Vi har  speciella funktioner för att enkelt mäta in hus som solider enligt LoD 1 och LoD 2 enligt Nationella Specifikationer.

  Testa Topocad och BIM