• BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

  Från och med Topocad version 16 finns stöd för BIM i Topocad!

  Hur tolkar vi då BIM?

  I Topocad arbetar vi med data, med saker som är inmätta, ritade, projekterade, digitaliserade. Sålunda så när vi har stöd för BIM så är det data vi har stöd för. I Topocad version 16 stödjer vi formatet IFC som är formatet för att beskriva 3D-objekt med ett stort antal egenskaper. För att hantera detta så har vi även byggt ut Topocads hantering av 3D-objekt som från och med version 16 är väl utbyggt med stöd för 3D mesh och 3D parameterstyrda objekt, 3D-solider.

  Topocad stödjer kuber, bollar, cylindrar, rör, donuts och koner, som tillsammans bildar alla de 3D-objekt vi har användning för.

  Inmätning

  Stödet för BIM sker i Topocad från flera olika håll. Inmätning kan direkt skapa BIM-objekt. Inmätning av kantsten, rör, murar, fasader, slitlager, brunnar, belysningsstolpar, räcken, pelare med mera görs direkt från totalstation eller GPS vilket efter beräkning skapar 3D BIM-objekt.

  Projektering

  Projektering i Topocad skapar 3D BIM-objekt. Beräkning av sektioner skapar rör, slitlager, kantsten med mera som genererar 3D-objekt.

  Import av IFC skapar kompletta 3D-objekt. Alla BIM objekt i Topocad hanteras som andra objekt och kan användas för mängdberäkning, visualisering, utsättning och maskinguidning.

  Läs artikeln: BIM – vad är det?

  BIM står för ByggnadsInformationsModell, på engelska Building Information Model (eller Management som vissa vill använda). BIM kännetecknas av att det är mycket information som följer med på varje objekt i en modell. Varje objekt – ja, vad är det?

  Läs hela artikeln

  Testa Topocad och BIM