• Ritningar

    Än så länge är ritningar det vanligaste sättet att förmedla information om en karta eller ett byggande. I Topocad skapar du alla typer av ritningar: Planritningar, profilritningar, sektionsritningar, blandade ritningar, relationsritningar, utsättningsritningar och många fler. Antingen producerar du dem i Topocad, där finns det stöd i CAD-verktyget för att rita olika typer av konstruktioner, mäta in och beräkna från instrument som totalstationer och GPS/GNSS. Eller om du importerar dem från något annat system. Topocad läser ett stort antal CAD-format som DXF, DWG, DGN, MX, koordinatfiler som PXY, XYZ, GEO eller GIS-data som MIF och SHP. Oavsett vad du läser in så tar Topocad hand om informationen på bästa sätt.

    På samma sätt exporterar du information till motsvarande system, eller skriver ut på papper eller till PDF, bland annat med den inbyggda PDF-utskriften med lager.

    Du plockar enkelt från ritningar vad du behöver ha för din tolkning och utsättning av data. Använd importfunktioner, externa referenser eller funktionen att kopiera och klistra in mellan ritningar.

    I Topocad siktar vi nu på att vi går över till färdiga produktmodeller och använder andra format. Men till dess så har vi ett stort stöd för att hantera ritningar i både två och tre dimensioner.