• Mer inom Topocad för entreprenader

    Topocads användningsområden är mätning, projektering och kartering. Inom Topocad tar vi hand om data från hela kedjan från mätning till redovisning. Däremellan finns funktioner för att bearbeta och beräkna data i tre dimensioner på en mängd olika sätt. Data för maskinguidning skapas, jämförelser mellan projekterat och inmätt läge kan göras och mängdberäkningar skapas för att nämna några områden.

    Topocad läser in data från många andra system och från och med version 16 läser, skriver och behandlar Topocad ifc-formatet som beskriver tredimensionella objekt. Det är fullt möjligt att läsa in ifc-filer för mängdberäkningar och export till instrument för utsättning.

    Topocads mängdhantering är inte bara volymer utan även längder och antal. Tack vare smarta rapporter och bra system för att hantera mervärdesinformation som attribut kan mängdningar göras till exempelvis AMA-tabeller.