• Maskinguidning

  Adtollo har maskinguidning via fältmodulen som ingår i basmodulen. Med Topocad guidning läser vi in positionen från instrument, GPS eller färdigbehandlade positioner för skopan och visar upp dom tillsammans med din terrängmodell eller beräknade sektioner.

  Det finns funktioner för att visa skopan, grävläget, i 2D och 3D och det går att få den vyn längs med vägen eller längs med maskinen. En dialog visar avståndet från den beräknade terrängmodellen och skopan. Dialogen är gjord för att visas extra tydligt för grävmaskinisten.

  Systemet kan även användas av exempelvis arbetsledare och platschefer för att snabbt kunna positionera sig på bygget i tre dimensioner.

  Fördelen med att använda Topocad som maskinguidning är att du kan använda samma programvara hela vägen från inmätning via projektering till maskinguidningen.

  Maskinguidning och andra system

  Topocad hanterar en stor mängd format och kan leverera data till alla andra maskinguidningssystem. Genom att producera en terrängmodell eller beräknade sektioner i Topocad kan du därefter exportera detta till antingen LandXML som hanteras av de flesta fabrikat eller för Georog-systemet där vi kan leverera färdiga MBS:er, terrängmodeller (TRM) och geometrier i form av LIN och PRF.

  De leverantörer vi för tillfället arbetar med och där vi kan leverera data är Topcon, Trimble, Georog/Scanlaser, DigPilot och Novatron. Vi tar gärna emot information om det finns flera system utöver dessa eller om det sker några förändringar bland dessa system.

  Läs mer

  Fält och Maskinguidning Broschyr