• TC5D och Topocad

    Om du använder Topocad finns direkta kopplingar mellan programmen där du direkt kan publicera valda data i TC5D och du kan direkt hämta data från TC5D för redigering i Topocad. Om du inte har Topocad eller vill komplettera med data som inte går via Topocad går det bra. Som administratör eller moderator i TC5D kan du importera data från ett stort antal filer, ritningar, databaser och publicera dessa via TC5D.