• Studenter på KTH lär sig 3D med hjälp av Topocad

  På KTH får de blivande civilingenjörerna bredda sin kunskap om 3D och BIM. I kursen ”Geodetisk mätningsteknik” blandas teori med laborationer. Studenterna ökar sin förståelse av 3D-modellen och hur den hänger samman med den digitala utvecklingen. Där är Topocad ett pedagogiskt verktyg.

  Det är väl ingen som har undgått den genomgripande digitaliseringen som pågår. Den genomsyrar hela samhället, så även högre utbildningar. På KTH utbildas civilingenjörer på samhällsbyggnadsprogrammet och där är GIS och BIM heta ämnen. I år ges för första gången kursen ”Geodetisk mätningsteknik”. Den ingår i inriktningen Geografisk IT som studenterna kan välja i årskurs tre.

  – Idag talar man mycket om smarta städer och 3D-modeller och BIM är mycket viktigt i samhällsbyggnadsprocessen, säger docenten Mohammad Bagherbandi som är kursansvarig.

  Under kursen får studenterna praktisk erfarenhet av att arbeta med GIS-information och där får de bekanta sig med Topocad.

  Flera skäl bakom val av GIS-program

  Varför har ni valt att använda Topocad i undervisningen?

  – Vår tanke är att vi ska använda samma programvara som studenterna kommer att möta på arbetsmarknaden i framtiden och då är Topocad ett av de mest använda programmen, berättar Mohammad. Det är mycket viktigt att studenterna får en orientering om de program som Lantmäteriet och andra myndigheter använder.

  Men istället för att ge studenterna lite kunskap i flera program vill man hellre fokusera på ett fåtal och ge en bild av programmens hela potential.

  – Därför vill vi utbilda studenterna i olika program däribland Topocad.

  På institutionen håller man ett vakande öga på teknikutvecklingen som sker inom olika områden i GIS-världen.

  – För oss lärare är det viktigt att ha kontakt med branschen och vi följer utvecklingen, säger Milan Horemuz som är lektor på institutionen och kollega med Mohammad.

  Det är en av anledningarna till att man byggt relationer med Adtollo. För två år sedan tog man kontakt för att diskutera hur Topocad kan bli ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

  Betydelsefull koppling till 3D

  En ytterligare orsak till att man valde Topocad är att koppla de geodetiska mätningarna till en CAD-miljö och till 3D. Det passar bra med det pedagogiska behovet för att studenterna ska få en förståelse för 3D och utvecklingen inom digitalisering.

  På KTH får alltså studenterna inte bara en rejäl kunskapsinjektion utan också en förberedelse på de kompetenskrav som yrkeslivet ställer. Nicklas Lundström på Adtollo har fungerat som en vägledare och har introducerat Topocad för Mohammad och hans kollegor. Att använda ett nytt program i undervisningen väcker frågor och funderingar om funktionalitet, användningsområden och vilken roll som programmet har i informationskedjan, från inmätt data till att skapa solider i 3D-miljön. Ett exempel har varit att bestämma LOD-nivåer (Levels Of Details) på soliderna i 3D-modellerna.

  På KTH får studenterna praktisera olika uppgifter som dagligen utförs i terräng och på kontor, till exempel hur man arbetar på ett systematiskt sätt när data samlas in, om kodning, hur informationsflödet fungerar och att exportera data ur Topocad till andra program, för visualisering eller presentationer.

  Hus på campus modelleras i 3D av studenterna

  Studenterna har inte bara arbetat med Topocad i lektionssalen. De har också tagit steget ut i verkligheten. I en laboration fick studenterna i uppgift att skapa en 3D-modell av ett hus på KTH:s campus. Studenterna indelades i grupper och gick ut med instrument och mätte in byggnaden.

  – Ena gruppen mätte den främre delen av huset, en annan grupp mätte in mellandelen och den tredje gruppen mätte in den bakre delen.

  Information samlades in i en databas som grupperna använde för att skapa en 3D-modell av huset med hjälp av Topocad. De fick också lägga till lämplig LOD-nivå. Gruppernas resultat skiljde sig något från varandra, 3D-modellerna var inte helt identiska. Men det var heller inte syftet med övningen. Det viktiga var att de skulle få en inblick i arbetsgången, poängterar Mohammad.

  I kursen kommer man att lägga till fler laborationer i Topocad. Kunskapen och erfarenheten växer och kan sporra intresset för spännande ex-jobb i utbildningens slutskede. Kompetensen ökar och bidrar till att studenterna blir mer anställningsbara vilket är betydelsefullt för att trygga försörjningen av ingenjörer inom GIS-området.

  Av: Love Janson

   

   

   

   

   

 • Fler nyheter

 • Snabbredigera metadata med Excel och flera andra smarta funktioner i nya Chaos desktop 8.3

  Nu släpper vi Chaos desktop 8.3 med flera nyheter. Observera att ”ärenden” byter namn till ”dokumenttyper” från och med denna version.

  Redigera metadata med Excel En ny funktion gör det möjligt att massredigera metadata för flera dokument i Excel. Se demonstration av funktionen här. Leveranskontroll för AutoCAD 2018/2019 Kontrollera metadata och filer före leverans. På fliken...

  Läs mer
 • Adtollo inside story – Träffa Henrik Wessung

  Möt Henrik Wessung, programutvecklare på Adtollo sedan 2002. Med sina 16 år på nacken är han den som arbetat på företaget längst av de anställda. Följ med när han berättar om det bästa med jobbet, hur företaget förändrats över tid och vad han tror kommer hända inom programutveckling i framtiden.

  I en tid då arbetsmarknaden skriker efter duktiga programutvecklare och rekryteringsprocesserna upplevs...

  Läs mer
 • Drönarbilder i Topocad ökar ritningens kvalitet

  Det handlar om att göra rätt från början. För att få ett underlag som överensstämmer med verkligheten skickar mätteknikern Markus Johansson på Geodetik upp en drönare. Med dagsfärska bilder och inmätta objekt blir projekteringen eller ritningen i Topocad aktuell. Antalet felkällor minskar, menar Markus.

  – Felaktiga ritningar är en tidstjuv!

  Så säger Markus Johansson som är mättekniker...

  Läs mer
 • Byggbranschen standardiserar för att underlätta informationsflöden

  Arbetet är i full gång i byggbranschen med att förenkla tillämpning av standarder och för att kvalitetssäkra innehållet. Tanken är att projektörer och andra aktörer ska få samma anvisningar hur informationen ska utbytas. Adtollos nya dokumentplattform Congeria tillsammans med Chaos desktop stödjer detta och den nya standarden kommer finnas tillgänglig som mall i Chaos desktop – Congeria.

  Byg...

  Läs mer
 • Enklare steg från kartering till solider när Faluns stadsmodell i 3D växer fram

  Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor. 

  Falun är den ort som växer mest i Dalarna. På kommunen har man tagit fram en stadsmodell i 3D som förändras till följd av utvecklingen. I år är det tre år sedan man införd...

  Läs mer