• Reportage: Mycket nytt i Topocads nätutjämning!

  Läs reportaget om våra nya funktioner i Topocads Nätutjämning:

  Thomas Dubois är lantmätare och undervisar till vardags på Kartoteks mätnings- och kartutbildning. Han har bidragit med framför allt beräknings-delen av Topocads nätutjämning och berättar här om nyheterna och det han kallar ”HMK 2020 plus”.

  Nätutjämningen i Topocad har inte förändrats så mycket under det senaste decenniet, men i version 21 finns de största förändringarna i modulen på 16 år! Senast någon uppdatering med liknande omfattning skedde var 2005, när dåvarande Banverket valde Topocad och hade flera önskemål om funktioner relaterade till spårmätning. Man undrar då kanske varför det behövs en större uppdatering just nu. Fanns inte alla viktiga funktioner redan med?

  Sedan ett drygt decennium har Lantmäteriet pushat för att införa den nya terminologi som kallas GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement). Den är en ny världsstandard för statistik och beräkningar för alla typer av mätningar inom både mätningsbranschen och många andra branscher (t. ex. el och kemi). Den innebär förändringar i begrepp, uttryck och formler, och är skapad för att vara mer logisk, konsekvent och branschöverskridande än det man använt hittills.

  I Lantmäteriets riktlinjedokument HMK Stommätning har man sedan några år fullt ut börjat använda de nya begreppen och tagit bort de gamla, och då HMK är en branschstandard (som t. ex. Trafikverket och standarddokument som SIS-TS följer) så är det mycket viktigt att även Topocad börjar följa GUM. Detta är nu genomfört i Topocad 21 så att menyer, beräkningar och rapporter följer HMK 2020:s rekommendationer i nätutjämningen och andra relaterade funktioner.

  Förutom GUM har nya HMK Stommätning 2020 en mycket mer detaljerad beskrivning än tidigare upplagor av hur hela nätutjämnings-processen ska gå till, med flera nya krav och rekommendationer kring metoder och funktioner som inte funnits med tidigare. Den uppdaterade nätutjämningen i Topocad 21 har lagt till dessa men har också fått ytterligare, helt nya funktioner som underlättar beräkning och felsökning – därav ”HMK 2020 plus” i rubriken.

  Ett urval av det nya är följande:

  Rätt medelfel (standardosäkerhet) – helt automatiskt

  Det har inte varit ovanligt i branschen att fel medelfel använts för mätdata i nätutjämningar, även om man trott att de har angetts rätt för instrumentet. Att ta hänsyn till om ett specificerat medelfel gäller en enkel mätning eller en helsats, hur medelfelet förändras om man har mätt flera helsatser eller efter medeltalsbildning av flera höjdskillnader är inte helt enkelt, och kan ge fel viktsättning och förutsättningar för felsökning om det inte görs på rätt sätt.

  Tack vare Topocads nya funktion för att registrera antalet helsatser vid import och reducering av mätdata (och uppdatera antalet om man t. ex. räknar medeltal av längder i nätutjämningen), kan rätt medelfel automatiskt beräknas och användas av programmet. Det följer också givna standarder (ISO) för hur instrument-specifikationer anges så att de tolkas på rätt sätt.

  Det sorterar mätningarna (som kan vara mätta i total oordning), håller reda på om man använt olika antal helsatser mot olika objekt och kan till och med blanda dessa med detalj-mätningar – alla får individuellt rätt viktsättning inför beräkningen.

  En ny kolumn för antal helsatser är tillagd i mätdatafiler och nätutjämningsdokument.

  Uppdaterade rapporter och menyer

  Alla rapporter i nätutjämningen har uppdaterats med de nya felgränser och resultat som HMK Stommätning 2020 anger, och rapporterna ligger också i framkant genom att konsekvent använda den nya GUM-standarden för all text.

  En betydligt mer interaktiv och innehållsrik grafik

  Om man vill se sitt stomnät med en flygbild, karta eller ritning som bakgrund är det inga problem då man numera kan ange externa referensfiler. Det går också att klicka på en mätning i grafiken och hamna på dess rad i observationsfliken. Motsvarande fungerar också för punkter.

  Grafiskt val av mätning i stomnät med karta som bakgrund (källa: OpenStreetMap).

  Fler metoder för att utjämna nät

  Om man vill göra en fri utjämning så kan man välja att det ska vara med projicerade längder, som gör att det fria nätet behåller anpassningen till sitt koordinatsystem men är utan fel från kända koordinater. Man kan också välja att utjämna fritt med verkliga längder (utan projektion), som ger ett nät utan skalskillnad jämfört med verkligheten. Detta kan användas för att t ex enkelt beräkna korrektionsfria nät för byggnadsverk (broar, husgrunder etc).

  Metoden Okänt koordinatsystem ger nu möjlighet att bedöma om en skalskillnad är statistiskt säkerställd och med hög säkerhet (på flera sätt bättre än HMKs metod, som också finns med) beräkna en eventuell skalfaktor.

  Många nya funktioner och möjligheter i metodfliken.

  Fler sätt att söka och analysera felmätningar

  Det vanligaste sättet att bestämma om en mätning har ett grovt fel är att beräkna dess standardiserade förbättring (sigmanivå). Det går nu att göra på fyra olika sätt i Topocad.

  Förutom HMKs standardmetod (att jämföra med det beräknade medelfelet) så kan man jämföra med instrumentspecifikationerna eller en egen testnivå. Även Pope’s test (som HMK har med numera) som är bra på att hitta svårfunna fel i nät som är bättre eller sämre än väntat, är med. Dessa möjligheter gör programmet till ett ännu skarpare vapen i jakten på grova fel.

  Test av kända punkter: mycket nytt i HMK som nu också finns i Topocad

  HMK 2020 har utökats en hel del med hur man bör testa kända punkter och söka eventuella skalfel i sitt nät. Detta är nu med i nätutjämningen, vilket gör att man bl a kan bedöma om mätningarnas skalskillnad mot kända punkter är statistiskt säkerställd utan att behöva använda externa funktioner eller programvaror. Allt redovisas i tester med uppdaterade rapporter som innehåller alla nya jämförelsedata.

  Test av kända punkter: Exempel på ett utdrag ur den nya rapporten.

  Nya metoder som HMK Stommätning 2020 nämner i sin sammanfattning är att kunna skala om nätets längder eller alla specificerade instrumentmedelfel med framräkna-de faktorer. Också detta är med i den nya versionen för att kunna följa alla metodsteg som senaste HMK tar upp.

  Uppdateringarna gör utjämningslivet lättare och att man är up-to-date

  Sammantaget gör dessa uppdateringar att man smidigt kan redovisa sina beräkningar enligt den nya standard som HMK och Lantmäteriet nu använder och som successivt bedöms ta över i framtiden. Förutom detta finns en förbättrad grafik och nya funktioner som gör det ännu lättare att beräkna, felsöka och redovisa alla former av nät och mätdata.

  Testa Topocads Nätutjämning 30 dagar

  Läs mer om Topocads Nätutjämning

 • Fler nyheter

 • Vi söker nu en administratör

  Bli en del av gemenskapen på Adtollo!

  Just nu letar vi efter strukturerade personer  som trivs i en varierande roll som spindeln i nätet.

  Är du duktig på att lära dig nya saker och gillar omväxlande arbetsuppgifter?

  Då väntar ett spännande och utvecklande jobb med underbara kollegor på Adtollo. Du kommer vara en viktig kugge i företaget för att få det administrativa att flyta.

  Du kan fö...

  Läs mer
 • Vi söker nu en supportmedarbetare

  Bli en del av gemenskapen på Adtollo!

  Just nu letar vi efter nyfikna och hjälpsamma personer med tekniskt intresse för att stärka upp supporten.

  Är du en nyfiken person, som gillar att lösa problem och hjälpa andra?

  Då väntar ett spännande och utvecklande jobb med underbara kollegor på Adtollo. Som del i supportteamet stöttar du oss i vårt mål att skapa och förmedla en modern produkt i abso...

  Läs mer
 • Höstens kurser i Chaos desktop är här!

  Kurserna Chaos desktop Grundkurs och Chaos desktop Admin finns nu tillgängliga för hela hösten.

  De första kurserna är planerade i september:

  2 september 13.00-15.00. Grundutbildning Chaos desktop, webb. Pris 1 600:- 16 september 13.00-15.00. Administratörsutbildning Chaos desktop, webb. Pris 1 600:- Webbkurs Chaos desktop Grundutbildning

  Här får du lära dig att använda de tidsbesparande f...

  Läs mer
 • Kundreportage: Livet som mättekniker i bergsprängningsbranschen

  ”Topocad ger dig den där yttersta precisionen” Herman Davidsson, mättekniker på Bohus bergsprängning

  Läs vårt kundreportage!

  Text: Sandra Mickelsson Bilder: Bohus bergsprängning

  Spränga berg är ingen enkel uppgift, i synnerhet inte när man ska spränga i innerstan intill vägar och lägenheter med specifikt uppsatta krav. Då krävs inte bara kunskap – utan även känsla och erfarenhet då n...

  Läs mer
 • Webbvisning: Chaos desktop & Congeria

  Nyfiken på Chaos desktop & Congeria? Anmäl dig till vår WEBBVISNING för att se hur systemet kan effektivisera din dokumenthantering.

  👉Webbvisning av Chaos desktop & Congeria 4 juni kl 09.00-09.30 Kostnadsfri

  👉Visningen riktar sig till dig som är nyfiken på vad Chaos desktop är, men du som redan är användare är också varmt välkommen!

  ANMÄL DIG HÄR!

  Läs mer