• Reportage: Mycket nytt i Topocads nätutjämning!

  Läs reportaget om våra nya funktioner i Topocads Nätutjämning:

  Thomas Dubois är lantmätare och undervisar till vardags på Kartoteks mätnings- och kartutbildning. Han har bidragit med framför allt beräknings-delen av Topocads nätutjämning och berättar här om nyheterna och det han kallar ”HMK 2020 plus”.

  Nätutjämningen i Topocad har inte förändrats så mycket under det senaste decenniet, men i version 21 finns de största förändringarna i modulen på 16 år! Senast någon uppdatering med liknande omfattning skedde var 2005, när dåvarande Banverket valde Topocad och hade flera önskemål om funktioner relaterade till spårmätning. Man undrar då kanske varför det behövs en större uppdatering just nu. Fanns inte alla viktiga funktioner redan med?

  Sedan ett drygt decennium har Lantmäteriet pushat för att införa den nya terminologi som kallas GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement). Den är en ny världsstandard för statistik och beräkningar för alla typer av mätningar inom både mätningsbranschen och många andra branscher (t. ex. el och kemi). Den innebär förändringar i begrepp, uttryck och formler, och är skapad för att vara mer logisk, konsekvent och branschöverskridande än det man använt hittills.

  I Lantmäteriets riktlinjedokument HMK Stommätning har man sedan några år fullt ut börjat använda de nya begreppen och tagit bort de gamla, och då HMK är en branschstandard (som t. ex. Trafikverket och standarddokument som SIS-TS följer) så är det mycket viktigt att även Topocad börjar följa GUM. Detta är nu genomfört i Topocad 21 så att menyer, beräkningar och rapporter följer HMK 2020:s rekommendationer i nätutjämningen och andra relaterade funktioner.

  Förutom GUM har nya HMK Stommätning 2020 en mycket mer detaljerad beskrivning än tidigare upplagor av hur hela nätutjämnings-processen ska gå till, med flera nya krav och rekommendationer kring metoder och funktioner som inte funnits med tidigare. Den uppdaterade nätutjämningen i Topocad 21 har lagt till dessa men har också fått ytterligare, helt nya funktioner som underlättar beräkning och felsökning – därav ”HMK 2020 plus” i rubriken.

  Ett urval av det nya är följande:

  Rätt medelfel (standardosäkerhet) – helt automatiskt

  Det har inte varit ovanligt i branschen att fel medelfel använts för mätdata i nätutjämningar, även om man trott att de har angetts rätt för instrumentet. Att ta hänsyn till om ett specificerat medelfel gäller en enkel mätning eller en helsats, hur medelfelet förändras om man har mätt flera helsatser eller efter medeltalsbildning av flera höjdskillnader är inte helt enkelt, och kan ge fel viktsättning och förutsättningar för felsökning om det inte görs på rätt sätt.

  Tack vare Topocads nya funktion för att registrera antalet helsatser vid import och reducering av mätdata (och uppdatera antalet om man t. ex. räknar medeltal av längder i nätutjämningen), kan rätt medelfel automatiskt beräknas och användas av programmet. Det följer också givna standarder (ISO) för hur instrument-specifikationer anges så att de tolkas på rätt sätt.

  Det sorterar mätningarna (som kan vara mätta i total oordning), håller reda på om man använt olika antal helsatser mot olika objekt och kan till och med blanda dessa med detalj-mätningar – alla får individuellt rätt viktsättning inför beräkningen.

  En ny kolumn för antal helsatser är tillagd i mätdatafiler och nätutjämningsdokument.

  Uppdaterade rapporter och menyer

  Alla rapporter i nätutjämningen har uppdaterats med de nya felgränser och resultat som HMK Stommätning 2020 anger, och rapporterna ligger också i framkant genom att konsekvent använda den nya GUM-standarden för all text.

  En betydligt mer interaktiv och innehållsrik grafik

  Om man vill se sitt stomnät med en flygbild, karta eller ritning som bakgrund är det inga problem då man numera kan ange externa referensfiler. Det går också att klicka på en mätning i grafiken och hamna på dess rad i observationsfliken. Motsvarande fungerar också för punkter.

  Grafiskt val av mätning i stomnät med karta som bakgrund (källa: OpenStreetMap).

  Fler metoder för att utjämna nät

  Om man vill göra en fri utjämning så kan man välja att det ska vara med projicerade längder, som gör att det fria nätet behåller anpassningen till sitt koordinatsystem men är utan fel från kända koordinater. Man kan också välja att utjämna fritt med verkliga längder (utan projektion), som ger ett nät utan skalskillnad jämfört med verkligheten. Detta kan användas för att t ex enkelt beräkna korrektionsfria nät för byggnadsverk (broar, husgrunder etc).

  Metoden Okänt koordinatsystem ger nu möjlighet att bedöma om en skalskillnad är statistiskt säkerställd och med hög säkerhet (på flera sätt bättre än HMKs metod, som också finns med) beräkna en eventuell skalfaktor.

  Många nya funktioner och möjligheter i metodfliken.

  Fler sätt att söka och analysera felmätningar

  Det vanligaste sättet att bestämma om en mätning har ett grovt fel är att beräkna dess standardiserade förbättring (sigmanivå). Det går nu att göra på fyra olika sätt i Topocad.

  Förutom HMKs standardmetod (att jämföra med det beräknade medelfelet) så kan man jämföra med instrumentspecifikationerna eller en egen testnivå. Även Pope’s test (som HMK har med numera) som är bra på att hitta svårfunna fel i nät som är bättre eller sämre än väntat, är med. Dessa möjligheter gör programmet till ett ännu skarpare vapen i jakten på grova fel.

  Test av kända punkter: mycket nytt i HMK som nu också finns i Topocad

  HMK 2020 har utökats en hel del med hur man bör testa kända punkter och söka eventuella skalfel i sitt nät. Detta är nu med i nätutjämningen, vilket gör att man bl a kan bedöma om mätningarnas skalskillnad mot kända punkter är statistiskt säkerställd utan att behöva använda externa funktioner eller programvaror. Allt redovisas i tester med uppdaterade rapporter som innehåller alla nya jämförelsedata.

  Test av kända punkter: Exempel på ett utdrag ur den nya rapporten.

  Nya metoder som HMK Stommätning 2020 nämner i sin sammanfattning är att kunna skala om nätets längder eller alla specificerade instrumentmedelfel med framräkna-de faktorer. Också detta är med i den nya versionen för att kunna följa alla metodsteg som senaste HMK tar upp.

  Uppdateringarna gör utjämningslivet lättare och att man är up-to-date

  Sammantaget gör dessa uppdateringar att man smidigt kan redovisa sina beräkningar enligt den nya standard som HMK och Lantmäteriet nu använder och som successivt bedöms ta över i framtiden. Förutom detta finns en förbättrad grafik och nya funktioner som gör det ännu lättare att beräkna, felsöka och redovisa alla former av nät och mätdata.

  Testa Topocads Nätutjämning 30 dagar

  Läs mer om Topocads Nätutjämning

 • Fler nyheter

 • Så hjälper Chaos desktop ELU hantera metadata, filhantering och synkronisering

  ELU är inblandade i gedigna byggprojekt som Nya Slussen i Stockholm och Södertälje Sluss och Kanal där dokumenthantering kan bli en verklig utmaning. Det var just behovet av ett smart filhanteringssystem som ledde till samarbetet med Adtollo och Chaos desktop.

  Bilder: ELU/Sweco

  Foto: Ulf Winblad

  ELU (begynnelsebokstäverna i efternamnen hos grundarna Håkan Ehnström, Einar Lund...

  Läs mer
 • Topocad passar perfekt för Lilla Edets kommuns framtidsvisioner

  Mätningsingenjören Motaz Hanna är en sann Topocad-entusiast. Efter många års arbete i GIS-plattformar hittade han en ny favorit när han testade Topocad. Här får du en direkt inblick i hur Motaz använder Topocad för att få ut bra resultat i sina projekt på Lilla Edets kommun.

  Efter drygt 45 minuters bilfärd från Göteborg kommer du till Lilla Edets kommun som breder ut sig både i Bohuslän oc...

  Läs mer
 • Peter Dimberg modellerar framtidens VA-system

  Sälen upplever just nu en hög exploateringstakt där många nya hotell och fritidshus byggs. Det innebär att alla ska ha VA, och då gäller det att ha koll på om tillräcklig kapacitet finns. Vatten & Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) är ett kommunalägt bolag i Malung-Sälens kommun som arbetar med just återvinnings- och VA-tjänster. Peter Dimberg är modelleringsingenjör på Vamas* och en av dem som arbetar...

  Läs mer
 • Ny modul för detaljplaner

  Vi är stolta att presentera Topocads nya modul för detaljplaner! Modulen uppfyller kraven på digital leverans till Lantmäteriet och är anpassad efter Boverkets föreskrifter. Vi har satsat på användarvänligheten: arbetsflödet är flexibelt, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt.

   

  Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som...

  Läs mer
 • Topocad 22 är här!

  Efterlängtad har den varit, Topocad 22. Så även om det tagit lite längre tid än vanligt är den nu här, rykande färsk som ett nybakt bröd. Topocad 22.0 innehåller mängder av förbättringar och nyheter på ett brett område. Hela nyhetslistan finns som vanligt i Topocad version 22.0 eller på adtollo.se/ladda-ner/versionsnyheter. Nedan kommer ett axplock.

  En av de största nyheterna är Topocads nya licen...

  Läs mer