• TopoCadastre & Topocad

    TopoCadastre är sprunget från Adtollos system Topocad som har funnits på marknaden sedan 1995. Det är ett väl beprövat system med många tusen användare i uppemot 100 länder. TopoCadastre är utvecklat tillsammans med Lantmäteriet vilka står för ArcCadastre komponenterna.