• Mätdata

    TopoCadastre importerar mätdata från instrumenten och lägger upp dessa i ett mätdatadokument där alla typer av data från fältet samlas. Mätdata, kända punkter, lokala koordinater, satellitdata i latitud och longitud respektive satellitdata med vektorer från basstationen. För att göra data åtkomliga i ArcGIS databas kan mätningsingenjören använda punktkoder vilket ger lager/tabeller i databasen respektive bestämma objektens geometri med hjälp av ett flertal olika metoder. Vi förordar att använda kontrollkoder vilket ger ett stort antal möjligheter att bestämma inte bara punkter och linjer utan även radier, parallella linjer, cirklar med mera. TopoCadastre behandlar även attribut hela vägen från mätdata till databasen.

    Resultatet av beräkningen hamnar i en mätskiss, en grafisk redovisning av data där data är uppdelat i olika lager och det är möjligt att tända och släcka information om objekten.