• Artiklar under 2017

  Arbetsflödet i Topocad underlättar mängdberäkningar i Topocad

  Den ena sektionsmallen är inte den andra lik i Väsjöprojektet i Sollentuna kommun. Jonny Lundberg på Geodesi i Ö-vik AB berättar hur han med hjälp av Topocad får ett fungerande arbetsflöde och hur volymberäkningarna presenteras.

  Läs hela artikeln


  Open source PostGIS – starkaste alternativet när Oxelösund bytte databas

  På Oxelösunds kommun ville GIS-ingenjörerna minska administrationen av GIS-data. Därför valde man open source-databasen PostgreSQL med spatiala tillägget PostGIS och påbörjade resan mot en enklare hantering i en helt ny miljö.

  Läs hela artikeln


  Topocad BAL komplett

  Sedan månadsskiftet maj/juni 2017 finns lägenhetsfunktionaliteten inkluderad i Topocads lösning för tjänstebaserade BAL-leveranser (byggnader, adresser och lägenheter) till Lantmäteriet. Samarbetet med testkunden Lidingö Stad har lett till ett tidsbesparande arbetsflöde från fastighetsägarens leverans till kommunen och vidare hela vägen till Lantmäteriet.– Vi har haft en kreativ utvecklingsprocess i nära samarbete med Lidingö Stad, berättar Martin Lundman, utvecklare av BAL på Adtollo.

  Läs hela artikeln


  Stort lyft för Topocads planmodul

  Vår alldeles egen planingenjör Fredrik har tagit tjuren vid hornen och uppdaterat Topocads planmodul med alla bestämmelser utifrån Boverkets riktlinjer och Plan- och Bygglag (2010:900).

  Läs hela artikeln


  Adtollo inside story – träffa Elin Andersson, receptionist på Adtollo

  Har du ringt till oss på Adtollo är det stor chans att det är Elin du pratat med. Hon är vår receptionist sedan snart två år tillbaka och berättar här om hur hon hamnade på Adtollo, vad hon gör en vanlig dag på jobbet och ger även tips på vad du ska tänka på om du ringer till oss.

  Läs hela artikeln

   


  BIM viktig hörnsten när E4 Förbifart Stockholm byggs

  Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt att leda trafiken förbi Stockholms innerstad. Med hjälp av BIM blir dataflödet bättre och felen blir färre, säger Karin Anderson som är BIM-specialist i projektet. Vi får en bättre samordning och kommunikation mellan teknikområdena och entreprenörerna. BIM leder till lägre kostnader.

  Läs hela artikeln


  Topocad – programmet som rättar sig efter mätteknikern

  För att arbeta på ett effektivt sätt måste programmen följa med den tekniska utvecklingen och kunna hantera stora datamängder. Det är ett av skälen till att regionchefen vid Teodoliten Mätteknik Ali Afsahi har valt att arbeta med Topocad. Programmet anpassar sig efter hur jag tänker, säger han.

  Läs hela artikeln


  Vad innebär Svensk Geoprocess?

  Många talar just nu om Svensk Geoprocess, som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet. Men vad innebär det för dig? Linn Varhaugvik från Lantmäteriet reder ut våra frågetecken.

  Läs hela artikeln


  Smarta städer skapas med hjälp av geodata

  I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata säger Susanne Nellemann Ek, vd för ULI Geoforum.

  Läs hela artikeln


  Nyttan med 3D

  Lantmäteriet tar just nu fram ett ramverk för svensk offentlig geodata i 3D. Ramverket innebär att ett antal offentliga aktörer samarbetar för att utforska möjligheterna med geodata i 3D, samt skapar gemensamma målbilder för att geodata ska var smidiga att konsumeras tillsammans.

  Läs hela artikeln


  Adtollo inside story – träffa Martin Lundman, utveckare på Adtollo

  Än en gång välkomnar vi våra läsare in genom dörrarna på Adtollo och berättar om hur vår vardag ser ut här på kontoret. Den här gången får vi träffa Martin Lundman som ger oss en inblick i sitt arbete som programutvecklare, hans tankar om kart- och entreprenadbranschen samt några matnyttiga tips inom hans favoritområde, datasäkerhet.

  Läs hela artikeln