• Artiklar under 2015

  Artiklar som publicerades i Adtollo magaZine under 2015.

  UAS under pågående flygning i schakt

  Punktmoln tunnel

  AMKVO AB har genomfört tester med att flyga en drönare under jord i en gruvort för att se om det dels överhuvudtaget går att flyga i ett minder schakt, och dels för att se om det går att ta tillräckligt bra bilder för att återskapa schakt med fotogrammetri.

  Läs hela artikeln


  Hurra, nu är vi klara med BAL!

  planmodul-arbeta-med-planmodul

  Nu är BAL-modulen godkänd för produktion på Byggnad och Adress! Du kan numera synkronisera byggnadsgeometrier, byggnadsinfo och adresser till Lantmäteriet. ”Det är roligt och spännande att vi kommit igång och är ute i produktion.” menar Johan Reuterham på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad.

  Läs hela artikeln


  Chaos desktop version 7 ute nu

  chaos-desktop-270x270

  Den största nyheten i Chaos desktop 7 är det uppdaterade användargränssnittet. Menyraden har ersatts med ett nytt menyfliksområde, en så kallad ”Ribbon-meny”. Filinformationsfönstret visas till höger om dokumentfönstret vilket gör att det går att se metadata och förhandsgranska dokument samtidigt. Viewer-fönstret ligger kvar på sin tidigare plats men går nu att stänga och öppna efter behov.

  Läs hela artikeln


  BIM spelar en central roll när Ostlänken projekteras

  BIM modell 1

  Trafikverket arbetar just nu med projekteringen av Ostlänken i Mellansverige. Med hjälp av BIM och en objektorienterad informationsmodell växer ett arbetssätt fram som är en naturlig del i projektkommunikationen.

  Läs hela artikeln


  BIM BAM BOOM!

  Fraktal 01

  Under det senaste året har vi hört från några av våra användare att de har ifc-filer som de vill göra något med. Beräkna och/eller sätta ut. Kul tycker vi. IFC är formatet som på ett sätt identifierar BIM. BIM står för Building Information Model och IFC står för Industry Foundation Classes. IFC är ett format som tagits fram gemensamt av ett stort antal programutvecklare inom CAD och fastighetsförvaltning och förutom att beskriva geometrier i form av solider så innehåller de väldigt mycket information.

  Läs hela artikeln


  Nu lanseras Topocad 16

  wp-topo-16

  Utvecklingen av Topocad 16 påbörjades våren 2014. Tusentals utvecklingstimmar har lagts ner på denna version. Topocad version 15 har tagit ett stort steg vad gäller 3D och grafiskt gränssnitt. Internt har man gjort justeringar för att kunna skapa en 64-nitars plattform byggd på MFC. Topocad 16 fortsätter på denna plattform och den största förändringen sker nu mot en fullfjädrad 3D hantering för att kunna skapa och arbeta med riktiga 3D objekt. Adtollo magaZine fick en intervju med Tomas Sandström, affärsområdesansvarig för Mät & Kart där Topocad ingår.

  Läs hela artikeln


  Så här säkrar Structor Mark kvalitet med Chaos desktop

  chaos-desktop-mappar

  I ett projekt blir det snabbt en mängd olika dokument, ritningar och handlingar. Structor Mark använder Chaos desktop för att skapa ordning och reda i flödena. Det betyder att alla projekt får samma struktur och det säkrar kvaliteten i projekten.

  Läs hela artikeln


  Säkrare projektering av järnväg genom Hallandsås med BIM i fokus

  successtory

  Flera olika teknikområden samarbetar i det komplexa tunnelbygget genom Halladsås. I delprojektet för järnvägen arbetade man med en samverkansmodell som i praktiken är en intelligent BIM-modell för att synliggöra och förekomma problem.

  Läs hela artikeln


  Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen

  The Guider

  Grävmaskinisten borde inte lägga tid på att jobba med olika program i hytten, överföra filer och hålla koll på att det är rätt version av modellen. Det anser Peter Westerman som utvecklat produkten TheGuider. Det är ett instrument som kommunicerar med Topocad och bidrar till att förenkla informationsutbytet i maskinguidningen.

  Läs hela artikeln


  Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när Södersjukhuset byggs om

  sodersjuhuset_byggs_om

  Ombyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm är ett gigantiskt projekt och i ett av delprojekten arbetar Johanna Silvemark. Hon är modellansvarig på Byggnadstekniska Byrån och får med hjälp av Chaos desktop informationen rätt enligt beställarens krav. Det kvalitetssäkrar det stora dokumentflödet, säger hon.

  Läs hela artikeln


  Jobba med Topocad i webbläsare frikopplar användaren från IT-problem

  Reportage-Topocad-Metria-2015

  Nu är det möjligt att jobba med Topocad utan att ha egna IT-resurser i ryggen. I Metrias tjänst Geoassistans ligger både program och databas tillgängliga över nätet. Användaren frikopplas från tekniska problem och allt som krävs är en webbläsare och Internetuppkoppling.

  Läs hela artikeln