• Artiklar under 2013

  Artiklar som publicerades i Adtollo magaZine under 2013.

  Bergeforsens nya utskov projekteras med 3D-modeller i centrum

  kxiizlizi6qbbgjkvllg

  Bergeforsens nya utskov, en kanal som ska ta hand om stora vattenflöden, är ett omfattande projekt där 3D-modeller spelar en viktig roll.

  Läs hela artikeln


  Kontinuerlig mätning övervakar rörelser vid anläggningsarbeten

  thbo9x13rpsafacozqbf

  I ett anläggningsarbete sker flera moment på samma gång. Det kan skapa vibrationer och skakningar vilket leder till att positioner förändras till exempel hos nyanlagda fundament och spontar. För att kontrollera om det sker rörelser görs kontinuerliga mätningar av en specifik punkt.

  Läs hela artikeln


  Bättre informationsflöde till VA-banken

   

  qorett067sc5v95sj6yu

  På Nacka kommun var man inte nöjd med hur informationen fungerade mellan det befintliga CAD-programmet och VA-banken. Därför gjordes en utvärdering där valet föll på Topocad.

  Läs hela artikeln


  Innovativ kartering gör kompletteringsmätningar flexibla

  create-dtm

  Med hjälp av inmätning, laserskanning och Topocad har Projektengagemang utvecklat en metod som gör kompletteringsmätningar möjlig i en enkel Viewer.

  Läs hela artikeln


  Vindkraftverk projekteras med hjälp av Topocad

   

  rr3trclxzjv5o8roshzi

  Förnybara energikällor röner ett allt större intresse. Det gäller inte minst för vindkraften. Men steget från behov till ett rest och alstrande kraftverk är en tålmodig process där Topocad är ett av verktygen.

  Läs hela artikeln


  Komplex utsättning när Swedbanks nya huvudkontor byggs

  i2mxhslwfjskqcel4spi

  Swedbank bygger ett nytt huvudkontor i Sundbyberg. Här sker utsättning med mycket höga krav på precision där koordinater hämtas från ritningar i Topocad för att bli fästpunkter i verkligheten.

  Läs hela artikeln