• Topocad 22 är här!

  Efterlängtad har den varit, Topocad 22. Så även om det tagit lite längre tid än vanligt är den nu här, rykande färsk som ett nybakt bröd. Topocad 22.0 innehåller mängder av förbättringar och nyheter på ett brett område. Hela nyhetslistan finns som vanligt i Topocad version 22.0 eller på adtollo.se/ladda-ner/versionsnyheter. Nedan kommer ett axplock.

  En av de största nyheterna är Topocads nya licenshantering som underlättar på så sätt att man nu slipper köra som admin i License browser, nu fungerar det sömlöst via internet. Använder man nätverkslicenser kan man även hantera sina licenser och moduler via en webbportal.

  Den andra stora nyheten för året finner vi inom samhällsplanering med Topocads helt uppdaterade modul för att rita detaljplaner. Läs mer här! 

  Till generella nyheter hör möjligheten att importera/exportera nyckelring. Det här är en väldigt bra funktion för att ta med sig nyckelringen till exempelvis en ny dator. En annan är möjlighet att högerklicka på en kommandoknapp och sedan lägga till den till sin egen meny. Det gör det mycket snabbare och smidigare att lägga till dina favoritkommandon.

  Lås och redigera aktuell längd och vinkel i inmatningsfönstren

  Nu är det möjligt att låsa aktuell längd och eller vinkel i inmatningsfönstren vid markören med tangenten ALT. Det gör det möjligt att exempelvis i linjekommandot rikta in sig mot en punkt, låsa vinkeln och addera 100 gon för att skapa en vinkelrät vektor. Det går även att visualisera aktuell vinkel vid ritande av linje som en gradskiva. Styrs inifrån snappinställningarna.

   

  Skapa makron från ett aktivt kommando

  Makron har fått en uppdatering och nu är det möjligt att skapa makron från ett aktivt kommando. Det betyder bland annat att det går att skapa makron från kommandona skapa begränsningspolygon, polygon, punkt, linje, text, offset, buffert, byggnadssymbol, solid samt flytta, ange attribut, svep (solid), fyll area, sätt in symbol och slå ihop ytor.

   

  Markera flera observationer i taget

  I Nätutjämningen fortsätter vi att förbättra med möjligheten att markera flera observationer i taget i grafiken, endast beräkna valda observationer samt att spara kända punkter.

   

  Ny snabbmall för järnväg

  Sektionsmallen har en ny snabbmall för järnväg med ballastlager och kommer även med flertalet nya rapporter.

   

  Stöd för lutande sektioner

  I beräknade sektioner har Topocad nu stöd för lutande sektioner. Det innebär att sektionsmallen lutas så att den är vinkelrät mot profilen i varje beräknad sektion.

   

  Vi har en hel del nyheter inom lagerhantering, som möjlighet att ange transparens på lager och på externa referenser samt att frysa lager i externa referenser. Det går också att ange att lagret ska vara aktuellt när man skapar ett nytt.

  Annat bra som underlättar arbetet är uppdateringar i offset-kommandot där man nu både kan styra start- och slutpunkt samt skapa buffertar. Kommandot spåra linje har nu också möjlighet till offset. Måttsättningsstil och måttsättningsobjekt kan ges textstil och men hjälp av snabbkommandot CTRL + < kan filtret lika med slås på.

  Vi fortsätter att introducera nyheter i förklaringsredigeraren. Hit hör möjligheten att hämta beskrivning från attribut i koordinat- och arealistan, att sätta automatisk symbolfärg i förklaringsredigerarens symbollista, att radera rad i förklaringsredigeraren genom att markera den i ritningen och trycka på delete. Även att gjorda ändringar i förklaringsredigeraren i fler fall visas direkt i ritningen utan att man behöver trycka blå bock. Dessutom har det tillkommit en ny kolumn för beskrivning i förklaringens arealista och möjlighet att välja källblad i förklaringsredigeraren. Källbladet är det blad som används för automatiskt val av symboler, linjetyper och liknande.

  När det kommer till utskrifter kan man nu i systeminställningarna välja upplösning vid utskrift utan GDI.

  Vidare är sortering förbättrad i synkronisera-kommandot så att ändringar hamnar högst upp och synligheten har också ökat då synkroniserade byggnader minimeras i trädet. Andra förbättringar är gränssnitt i inventeringskommandot och i uppdatera fastighetskoppling-kommandot där uppdaterade objekt nu blir valda.

  Alla ni som jobbar med BAL blir nog glada att det nu finns möjlighet att köra ersätt geometri direkt i synkronisera-kommandot och att det nu går att se andra adresspunkter för det aktuella adressområdet i redigera-kommandot.

  Topocad 22.0 har även förbättrat stöd för GNSS-mätningar med lutande stång (tilt) från Leica HexagonXML (xml) och Trimbles JOBFile (jxl). Att räkna kända stationer med flera bakåtobjekt är också förbättrat och fungerar nu som default.

  När det kommer till import och export har vi nytt stöd för UCS och grupperade objekt vid import/export till AutoCAD (dwg/dxf). Vi har även rättat att vissa dwg- & dxf-filer blev märkta med studentvattenstämpel.

  I snabbmallen för ledningsgrav går det nu att lägga till en marginal mellan rör och yttre slänt. Alla snabbmallar sparar även senast använda parametrar, både lokalt i varje fil, och globalt för nya filer. Sektionsobjekt med 2D-symboler kan nu användas för att klippa areor om symbolen innehåller en sluten kontur.

  En annan nyhet är att sektionsobjekt kommer med när sektionsritningar sätts in i ritning. Nu väljs även valda kolumner i rapportinställningar automatiskt i rapportvyn. På tal om rapporter följer en ny rapport med 1 värde per sektion (Volym/Area). Den nya rapporten är Standard, den tidigare kallas Avancerad.

 • Fler nyheter

 • Så hjälper Chaos desktop ELU hantera metadata, filhantering och synkronisering

  ELU är inblandade i gedigna byggprojekt som Nya Slussen i Stockholm och Södertälje Sluss och Kanal där dokumenthantering kan bli en verklig utmaning. Det var just behovet av ett smart filhanteringssystem som ledde till samarbetet med Adtollo och Chaos desktop.

  Bilder: ELU/Sweco

  Foto: Ulf Winblad

  ELU (begynnelsebokstäverna i efternamnen hos grundarna Håkan Ehnström, Einar Lund...

  Läs mer
 • Topocad passar perfekt för Lilla Edets kommuns framtidsvisioner

  Mätningsingenjören Motaz Hanna är en sann Topocad-entusiast. Efter många års arbete i GIS-plattformar hittade han en ny favorit när han testade Topocad. Här får du en direkt inblick i hur Motaz använder Topocad för att få ut bra resultat i sina projekt på Lilla Edets kommun.

  Efter drygt 45 minuters bilfärd från Göteborg kommer du till Lilla Edets kommun som breder ut sig både i Bohuslän oc...

  Läs mer
 • Peter Dimberg modellerar framtidens VA-system

  Sälen upplever just nu en hög exploateringstakt där många nya hotell och fritidshus byggs. Det innebär att alla ska ha VA, och då gäller det att ha koll på om tillräcklig kapacitet finns. Vatten & Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) är ett kommunalägt bolag i Malung-Sälens kommun som arbetar med just återvinnings- och VA-tjänster. Peter Dimberg är modelleringsingenjör på Vamas* och en av dem som arbetar...

  Läs mer
 • Ny modul för detaljplaner

  Vi är stolta att presentera Topocads nya modul för detaljplaner! Modulen uppfyller kraven på digital leverans till Lantmäteriet och är anpassad efter Boverkets föreskrifter. Vi har satsat på användarvänligheten: arbetsflödet är flexibelt, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt.

   

  Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som...

  Läs mer
 • Träffa Adtollo på Mätkart

  Träffa Adtollo på Mätkart 22!

  18-20 maj i Halmstad

  Länk till anmälan och information

  Föredrag

  Torsdag 19 maj kl 12:30-13:30

  Senaste nytt inom mätdatahantering Mer data, snabbare beräkningar och fler möjligheter för dig i din vardag. Jakob Samani från Adtollo berättar om alla spännande nyheter inom området.

  Läs mer