• Chaos desktop versionsnyheter

  Nyheter Chaos desktop 8.4.1 (2019-11-29)

  Congeria

  • Nyhet: Snabbare listning av dokument när du öppnar dokumentsamlingar via anslutning till Congeria.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.4 (2019-05-09)

  Installationsprogrammet

  • Nyhet: Ny parameter HIDESETTINGSWIZARD för installation med vilken du kan ange att Chaos desktop Settings Wizard ej ska köras efter installation.

  Generellt

  • Nyhet: Separator för flervalslista ändrat till semikolon för funktionen FM Access export.
  • Rättning: Korrigeringar så att även länkar angivna med ”..\” och ”.\” hanteras korrekt vid synkronisering.
  • Rättning: Kopiera filer från Chaos desktop till Utforskaren korrigerat.
  • Rättning: Korrigeringar för dra-och-släpp.
  • Rättning: Tidigare kunde dokumentfönster visas tomt efter anslutning till SharePoint eller Congeria. För att visa innehåll behövde fönster uppdateras med F5. Det är åtgärdat.
  • Rättning: Packa upp zip-fil till ”C:\Users\[user]\Documents” kunde orsaka felmeddelande, det är korrigerat.
  • Rättning: Senast ändrat datum uppdateras i dokumentsamling vid Uppdatera/F5.
  • Rättning: Saknade översättningar och felstavningar korrigerade.
  • Uppdaterad hjälp-fil.

  Congeria

  • Nyhet: Detaljerad sökning för Congeria.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.3.1 (2019-03-22)

  Installationsprogrammet

  • Nya versioner av meta_layout_read.scr och meta_layout_write.scr.
  • Rättning: Uppgraderingsproblem för Congeria korrigerat, berodde på ej matchande versionsnummer.

  Generellt

  • Förbättrad prestanda för filhantering på nätverksenheter.
  • Ny inställning att köra Chaos desktop med högre prestanda finns under systeminställningar.
  • Ny inställning för att välja storleksformat vid filkonvertering: ”Använd dokumentets storlek”.
  • Ny inställning för att kunna visa eller dölja Windows-egenskaper i kolumner i dokumentfönster.
  • Rättning: Nu går det åter att se Windows-egenskaper i kolumner.
  • Rättning: Vid duplicering av flera dokument blir dessa nu markerade.
  • Rättning: Förbättrad uppdatering av länkar i dokumentfönster.
  • Rättning: Alla metadata visades ej i kolumner i dokumentfönster, det är korrigerat.
  • Rättning: När du byter dokumenttyp visades ej metadata för den nya dokumenttypen direkt i dokumentfönster, det är korrigerat.
  • Rättning: Konvertering till pdf blev ej i korrekt storleksformat, det är korrigerat i och med ny inställning ”Använd dokumentets storlek”.
  • Rättning: Inställningen ”Uppdatera mappar varje gång de öppnas” uppdaterade ej ny fil som lagts till/tagits bort i Utforskaren, det är korrigerat.
  • Rättning: Kopiera och klistra in från Utforskaren tog ej alltid senast markerad fil, det är korrigerat.
  • Rättning: Det blev ingen märkning med Digitejp för bild-märkningar, det är korrigerat.
  • Rättning: Om dokumentsamling var markerad och mapp för dokumentsamlingar ändrades i projektkonfiguration kunde Chaos desktop stängas ner oväntat, detta är korrigerat.
  • Rättning: Om Viewer var öppen visades ej metadata för dokument i dokumentsamlingar, det är korrigerat.
  • Uppdaterad hjälp-fil.

  ChaosFunc

  • Ny version ChaosFunc 6.2

   


  Nyheter Chaos desktop 8.3 (2019-01-08)

  Generellt

  • Ny funktion ”Kopiera metadata till Excel” för att kunna snabbredigera metadata med Excel. Se demo av funktionen här.
  • Ny funktion ”Exportera till FM Access” (xml-fil) inklusive ny redigeringstyp för ID.
  • Ärende (Job) har bytt namn till Dokumentsamling (Document Set).
  • Ny ikon för Dokumentsamling.
  • Fliken ”Länkar” visas även för dokument i dokumentsamlingar.
  • Förbättrad och omarbetad hantering av revideringar för dokument.
  • Ny knapp ”Ta bort alla”, som tar bort alla revideringar för ett dokument. Se demo av funktionen här.
  • Ny inställning i projektkonfiguration för möjlighet att spara backup-kopia av projektkonfiguration. BAK-fil för projektkonfiguration skapas vid ändringar. BAK-fil skapas även då synkronisering ändrat i lokal projektkonfiguration. Se demo av funktionen här.
  • Ny systeminställning ”Inkludera länkade dokument vid addering till dokumentsamling” för att även lägga in länkade dokument automatiskt i dokumentsamling.
  • Funktionen för namnkonvention förbättrad vad gäller namnsättning filnamn.
  • Skapa nytt dokument med löpnummer enligt namnkonvention tar ej hänsyn till filtyp.
  • Projektmall BH90_Microstation och Bygghandling 90 uppdaterad enligt svensk standard.
  • Synkroniseringsloggen och synkroniseringsdialogen är förbättrade med mer information, ny ikon och textkorrigeringar.
  • För funktionen ”Exportera metadata” visas nu beteckning i dialog.
  • Nu visas hela sökvägen i informationsdialog för funktionen ”Förvalt värde”.
  • Förbättringar av Leveranskontroll vad gäller layout.
  • Versionskontroll även för AutoCAD 2018/2019 i Leveranskontroll.
  • Tid (klockslag) visas nu i metadata när ”Datumtid” vald.
  • Infotexter uppdaterade för fliken ”Hantera” på Ribbon.
  • Ny systemlogg för felsökning ”systemlog.txt”, finns i mappen C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Adtollo\Chaos Desktop\log\System.
  • Ny hjälpfil för 8.3.
  • Om-dialogen uppdaterad.
  • Rättning: Metadata för ”All documents” visas i filinfofönster för dokument.
  • Rättning: Nu fungerar att ange ”C:\” i adressfältet för att komma till C:\.
  • Rättning: Chaos desktop settings wizard körs nu första gången efter registrering.
  • Rättning: Nu sparas ändringar i namn i listan för anslutningskonfigurationer.
  • Rättning: Metadata visas för dokument med samma namn i dokumentsamling.
  • Rättning: Nu går det att hoppa till mapp med Å, Ä eller Ö i början av mappnamn.
  • Rättning: Funktionen gruppera metadata finns nu vid högerklick på metadatafältet. Det går nu även att gruppera metadata även när flera filer är markerade.
  • Rättning: Ändrade metadata för dokument uppdateras automatiskt som i Chaos desktop version 6.
  • Rättning: Problem med att redigera text på flikar (lx,xr) korrigerat.
  • Rättning: Rasterbilder får korrekt storlek vid konvertering.
  • Rättning: Synkronisering skapade i vissa fall en mapp innan användare klickat Synkronisera, det är korrigerat.
  • Rättning: Synkroniserings-knappen i Ribbon är nu aktiverad efter att du skapat ny synkpunkt.
  • Rättning: Tidsskillnad mellan Chaos desktop och filhanterare i Windows Utforskare på vissa filer är nu korrigerat så samma tid visas i Chaos desktop som i Utforskaren.

  Sharepoint

  • Ny inställning för hel (major) eller del (minor) version vid synk/kopiering.
  • Anslutning till SharePoint 2007 stöds ej längre.
  • Förbättringar vad gäller obligatoriska metadata vid synkronisering.

  Congeria

  • Anslutning till Congeria 1.1.
  • Hantering av dokumentsamlingar på Congeria.
  • Synkronisering av dokumentsamling mellan Congeria och lokala projekt.
  • Ny funktion Papperskorg, till vilket raderade dokument flyttas. Inklusive funktion för att återställa dokument. Det går även att kopiera dokument från papperskorgen till lokalt projekt.
  • Ny utlåningsfunktion för dokumentsamlingar med påminnelse för återlämning.
  • Ny funktion ”FM Access export”.
  • Ny funktion för att skapa en zip av en dokumentsamling.
  • Tydligare felmeddelande om inloggning misslyckas vid anslutning.
  • Rättning: Om dokumenttyp ändras för ett dokument registreras det i loggen.
  • Rättning: Om dokument ej kopieras till Congeria visas nu ett informationsmeddelande om orsak.
  • Rättning: Det går nu ej att checka in dokument för vilka obligatoriska metadata saknas.
  • Rättning: Det går att skapa projekt på Congeria även om projektrot ej finns angiven.
  • Rättning: Tider i loggen är korrigerade.

  Viewer

  • Ny inställning för zoom i visningsfönster för att välja riktning för musknapp.
  • Ny inställning för rasterskalning att bevara svart ”Preserve Black”.
  • Förbättringar för redlining med moln som tidigare kunde orsaka att Chaos desktop stängdes ner.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.2.1 (2018-04-09)

  Generellt

  • Rättning: Vid dra och släpp från mapp till ärende kunde dokument raderas. Felet uppstod även vid klipp ut och klistra in till ärende. Detta är korrigerat.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.2 (2018-02-09)

  Generellt

  • Optimerad tidsåtgång för att lägga till och ta bort dokument i ärenden.
  • Ny möjlighet att välja att synkronisera enstaka dokument istället för en hel mapp. Markera ett eller flera dokument som ska synkroniseras och välj ”Synkronisera”.
  • Synkroniseringsfunktioner är endast aktiverade om anslutningen är ansluten. För att köra synkronisering måste anslutningen vara aktiv.
  • Inställningen för att ta med länkade dokument är nu uppdelad i två, en för att ta med länkade dokument vid kopiering och en för att ta med länkade dokument vid synkronisering.
  • Förbättrad uppdatering vid ändringar i projektkonfiguration för att undvika behov av omstart för att ändringar ska slå igenom.
  • Förbättrad hantering av namnkonvention. Wizard för att skapa dokument med namnkonvention räknar nu upp löpnummer för dokument vid behov.
  • Förbättrad kontroll på att filtyper för dokumenttyper sparas korrekt i lokal projektkonfiguration.
  • Fönsterindelning när du minskar fönster är förbättrad.
  • Metadata visas för länkade filer i dokumentfönstret.
  • Inställningen ”Gräns för antal ärenden” (Limit for job nodes) behövs ej längre och har tagits bort från ”Inställningar”.
  • Fliken ”Historik” har bytt namn till ”Revidering”.
  • Uppdaterad Om-dialog med ny bild och ny logga.
  • Uppdaterad logga i docx-mall för ritningsförteckning BH90.
  • Uppdaterad logga i dxf-mall för digitejp.
  • Uppdaterad manual för version 8.2.
  • Rättning: Inställning för att visa respektive dölja redline-meny fungerar nu.
  • Rättning: Inställning för bakgrundsfärg i förhandgranskningsfönster (viewer) sparas vid omstart.
  • Rättning: Det går att redigera ”Fri lista”, värdet ligger kvar i fältet vid redigera.
  • Rättning: Det går nu att flytta dokument i ett ärende även vid fallande sortering på kolumn ”Position”.
  • Rättning: Felmeddelande ”This is not a project” visas inte längre när du markerar alla filer (CTRL+A) i ett ärende som innehåller raderad fil.
  • Rättning: ”Öppna synkpunkt” öppnade ej synkpunkt i vissa fall utan markerade ”Den här datorn”
  • Rättning: ”Öppna synkpunkt” visade ibland inget i menyn. Det är korrigerat.
  • Rättning: Högerklicksmenyn åter tillgänglig på flikar för filtillägg. Exempel: ”Markera alla” finns nu på högerklicksmeny för lagerfliken.
  • Rättning: Det första värdet i listan över anslutningstyper väljs som standard när du lägger upp ny anslutning.
  • Rättning: Efter konvertering av dwg till pdf hoppar ej längre Chaos desktop till mappen ovanför.
  • Rättning: Hela fönstret ”Lokala inställningar” visas direkt för ”Wizard för Chaos desktop inställningar”, tidigare kunde text i vissa fall hamna utanför dialogen.
  • Rättning: Det går att klistra in samma kopierade fil flera gånger med CTRL+V.
  • Rättning: Efter att du raderat mapp går det nu att fortsätta navigera med högerpil.
  • Rättning: Nu visas högerklicksmeny och menyval (Ribbon) är aktiverade när du markerar flera länkade dokument
  • Rättning: Funktion ”Programstarter” aktiverad i meny för länkade dokument
  • Rättning: Funktion ”Batch” aktiverad i meny för länkade dokument
  • Rättning: Chaos desktop tappar ej längre markering vid kopiera filnamn till metadatafält med CTRL+C.

  Congeria

  • Anslutning för Congeria version 1.0
  • Hantering projektkonfiguration
  • Skapa projekt
  • Hantering av projektmallar
  • Checka ut/checka in dokument
  • Synkronisering för Congeria
  • Möjlighet att ange behörigheter för projekt, mappar och dokument
  • Hantering filtillägg (addons)
  • Hantering länkar (xr)
  • Hantering lager (lx)
  • Hantering revideringshistorik

  SharePoint

  • Rubrik på dialogrutan under kopiering är ändrad från  ”FrmExcludableDialog” till ”Pågående aktivitet”.
  • Rättning: Fördefinierade värden i lista synkroniserades från Chaos desktop till SharePoint, det är korrigerat så det ej är så i denna release.

  Maconomy Addin

  • Rättning: Projekt-wizarden kopplade ihop projektnummer och projektnamn felaktigt. Det är korrigerat.
  • Rättning: Felmeddelande visas ej längre vid sortering på projektnamn i projekt-wizarden.

  License Manager

  • Ny version 6.0.2 av adtollolm32.dll.

  Rasterex

  • Ny version Rasterex 18.

  Viewer

  • Ny version Rasterex med stöd för AutoCAD 2018

   


   Nyheter Chaos desktop 8.1 (2017-09-15)

  Installationsprogrammet

  • Licensavtal inkluderat.

  Generellt

  •  ”Öppna med” tillagt på högerklicksmenyn för dokument.
  • ”Wizard för inställningar” hanterar filtyper som ej ska visas. Ange filtyper som ska döljas i ”ExcludeExtensions” och ange om inställningen ska vara aktiverad eller ej i ”ExcludeExtensionsActive”.
  • Programstarter går att köra på dokument som ej ligger i Chaos desktop-projekt.
  • Batch går att köra på dokument som ej ligger i Chaos desktop-projekt.
  • Snabbare visning av listan för ett dokuments länkade filer i dokumentfönstret.
  • Uppdaterad manual för version 8.1.
  • Rättning: Det går ange flera mappar med dokumentmallar. Ange med semikolon mellan sökvägar.
  • Rättning: Det går lägga till flera projektrötter. Ange med semikolon mellan sökvägar.
  • Rättning: Det går markera flera dokument och ändra innehåll i filtillägg.
  • Rättning: Raderar lr- eller xr-fil i Utforskaren och filinnehåll blir tomt.
  • Rättning: Det går att markera flera dokument och klistra in xref-rad.
  • Rättning: Det går göra ny rad i flikar för filtillägg.
  • Rättning: Det går att scrolla i fliken för filtillägg, t ex lagerfliken.
  • Rättning: Vid namnbyte på fil stannar markering kvar på aktuell fil.
  • Rättning: Det går nu att ändra storlek på fönster i projektkonfigurationen så hela namnet syns på fördefinierade värden i listor.
  • Rättning: Skapa rapport från mall skapar xsl-fil (kryssa för att kopiera mall).
  • Rättning: Det går att markera flera ärenden och zippa.
  • Rättning: Det går att markera flera mappar och zippa.
  • Rättning: Uppdatera (F5) uppdaterar även datum på länkat dokument.
  • Rättning: Markören sätts i aktuellt fält för obligatorisk metadata.
  • Rättning: Datum uppdateras i ärenden. Om filer uppdateras som redan finns med i ett ärende så ändras datumet vid uppdatering i ärendet.
  • Rättning: Vid kopiering av en ny fil via leveranskontroll uppdateras datumet på filen i målmappen.
  • Rättning: Förloppsindikator i nedre delen av Chaos desktop är minskad så att information om vilka sökvägar som söks igenom under sökning syns.
  • Rättning: Efter ”Komplettera projekt” uppdateras projektet automatiskt med de nya ändringarna.
  • Rättning: Inget felmeddelande visas om du står på ”Genvägar” och klickar på uppåtpil två gånger.
  • Rättning: Om projektmappen är angiven som ärendemapp blev första mappen i projektet dold.
  • Rättning: Redline sparas nu för aktuell fil oavsett om den är tillagd i inbyggd eller separat förhandsgranskning (Viewer). Tidigare kunde redline sparas för fel filer.
  • Rättning: ”Öppna” är aktiverad för genvägar.
  • Rättning: När du duplicerar fil markeras filen och markören placeras så det går enkelt att byta filnamn, tidigare tappades markeringen.
  • Rättning: Öppna-dialogen öppnas i senast öppnad mapp.
  • Rättning: Återstående tid visas i format HH:MM:SS för programstarter.
  • Rättning: Texten som visar förlopp i ”Batch” ändrat till ”Arbetar” istället för ”Plottar”.
  • Rättning: Kolumn breddad i dialog för ”Projektmallar” så hela namnet syns.
  • Rättning: Flikar som lagts till på filtyp syns nu i ärendefönstret, t ex Lager och Xreffar.
  • Rättning: Metadata blir nu sorterat i bokstavsordning även om du haft fliken ”Länkar” öppen.
  • Rättning: Öppna-dialog för dokumentmallar saknade ikoner, det är korrigerat.
  • Rättning: Chaos desktop slutade tidigare fungera när du klickat ”Ny metatyp” och sedan ”OK” i ”Projektkonfiguration”. Det är korrigerat.
  • Rättning: Metatyp av typ ”Lista” ska ej gå att redigera.

  SharePoint

  • Konfiguration för synkronisering mer snabbtillgänglig genom nya funktioner tillgängliga i menyfliksområdet och högerklick: ”Skapa synkpunkt”, ”Inställningar” och ”Öppna synkpunkt”.
   • ”Skapa synkpunkt” öppnar inställningar för synkronisering med sökväg till markerad plats förifylld.
   •  ”Inställningar” öppnar inställningar för synkronisering.
   • ”Öppna synkpunkt” öppnar den plats som markerad plats är konfigurerad att synkroniseras med.
  • Flera nyheter avseende synkroniseringsdialogen:
   • Namn på fliken “Dokumenttyper/Metatyper” ändrat till “Projektkonfiguration”
   • Ikon som visar åtgärdssymbol vid flikarna ”Dokument” och ”Projektkonfiguration” för snabbare överblick.
   • Ny kolumn ”Beskrivning” med information om status.
   • Det går att sortera innehåll i kolumner genom att klicka på kolumnnamnet.
   • På fliken Projektkonfiguration visas nu även filltillägg (addons) i samma del av dialogen som metatyper i en trädvy.
   • Uppdatera finns tillgänglig på högerklick i synkdialogen för att välja att endast uppdatera markerade typer eller dokument.
   • Förloppsindikator stegas för antal filer under synkronisering.
  • Ny möjlighet att ange om länkade dokument ska tas med vid synkronisering. Finns under System->Inställningar->Inkludera länkade dokument vid kopiering och synkronisering av dokument. Inställningen gäller generellt vid kopiering och synkronisering av dokument, till exempel ritningdefinitioner med länkade modeller.
  • Rättning: Mappar skapas ej längre upp för trasiga länkar vid synkronisering.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.0 (2017-05-09)

  Installationsprogrammet

  • Tillägg för AutoCAD, ChaosFunc, installeras ej som standard vid installation. Det går att lägga till att den ska installeras i installations-wizarden. Det går även att köra msi med parameter CHAOSFUNC=1 för att installera. Möjligheten att installera ChaosFunc från menyn i Chaos desktop finns kvar.
  • Tillägg för Microstation, MicroFunc, installeras ej som standard vid installation. Det går att lägga till att den ska installeras i installations-wizarden. Det går även att köra msi med parameter MICROFUNC=1 för att installera. Möjligheten att installera MicroFunc från menyn i Chaos desktop finns kvar.
  • Tillägg för Revit installeras ej som standard vid installation. Det går att lägga till att den ska installeras i installations-wizarden. Det går att köra msi med parameter REVIT=1 för att installera.
  • Konfigurationsfilerna UK.cs, Vägverket.cs och Vägverket_2003_54.cs ingår ej längre i installationen.

  Generellt

  • Chaos desktop Wizard för inställningar (Chaos desktop settings Wizard) finns nu att nå från menyfliksområdet (Ribbon) i Chaos desktop på fliken System. Det finns inte längre en separat exe-fil för denna.
  • Chaos desktop Wizard för inställningar startar automatiskt första gången Chaos desktop startas efter installation.
  • Inställningar för valt språk lagras på ny plats i registret, [HKEY_CURRENT_USER\Software\Embarcadero\Locales].
  • Ny design för öppna-dialogen med trädstruktur till vänster.
  • Ny generell design för metadatafönstret som nu är gemensamt för lokala projekt, SharePoint och Trafikverksanslutning.
  • Ny förloppsindikator (progress bar) för dokumentfönstret. Visar hur mycket som är genomfört då en mapp öppnas och vid sortering. Förloppsindikatorn visas längst ner i Chaos desktop arbetsyta.
  • Förloppsindikator visas vid borttagning av revisioner.
  • Uppdaterad förloppsindikator för Chaos desktop Batch.
  • Uppdaterad förloppsindikator vid kopiering av filer.
  • Uppdaterad förloppsindikator för programstarter.
  • Maximalt en aktiv anslutning per användare mot samma anslutningsadress.
  • Det går nu att skriva en bokstav för att komma till mapp eller dokument med den bokstaven först i namnet i dokumentfönstret.
  • ”Reset” tar bort referens till tidigare besökt projekt så att det går att starta Chaos desktop utan att tidigare besökt projekt öppnas automatiskt.
  • Knapp för projekt-wizard i menyfliksområdet blir nu ej aktiverad om inte en projektrot finns definierad under inställningar.
  • Ändrad hantering för att det ska gå snabbare att arbeta mot DFS och nätverksenheter.
  • Ny inställning för att kunna välja om mappar ska uppdateras automatiskt varje gång de öppnas, som standard är denna aktiverad. Inställningen gäller generellt, alltså även för till exempel SharePoint-anslutningar.
  • Det går nu att lägga till dokument från sökresultat i underärende.
  • Det går nu att ha dokument med samma filnamn sparade i olika mappar i samma ärende.
  • Projektmallar för Trafikverket är uppdaterade med nya namn.
  • Dokumentmallarna Trafikverket_ritningsförteckning.docx, BH90_Ritningsförteckning.docx och Swedavia_RF.docx är uppdaterade med nya formatmallar.
  • Ny startbild (splash) och ny programikon för Chaos desktop 8.
  • Hjälp uppdaterad för Chaos desktop 8.
  • Ny design för Batch-dialogen för att utnyttja skärmytan bättre.
  • Ny design Leveranskontroll för att utnyttja skärmytan bättre.
  • Förbättrad anpassning för olika upplösning, textstorlekar och storlek på skärmar.
  • Rättning: Kunna dra filer ut ur CD för att kunna göra hyperlänk till fil i e-post.
  • Rättning: Lägg till mapp i genvägar gick ej med klick på knapp i menyfliksområdet.
  • Rättning: Markera filer utan angiven dokumenttyp med musen gav fel.
  • Rättning: Genvägar har nu fast sorteringsordning i projektfönstret.
  • Rättning: Det går nu att högerklicka i dokumentfönstret och skapa ett nytt dokument eller en mapp även om dokumentfönstret är fullt av dokument.
  • Rättning: Högerklicksmeny som felaktigt visades för genvägsnod är borttagen.
  • Rättning: Flera nivåer mappar för dokumentmallar hanteras i menyn.
  • Rättning: Dra och släpp dokument till mapp för att ersätta filer kunde orsaka att Chaos desktop stannade på en dialog.
  • Rättning: Sortering i dokumentfönster var ej alltid numerisk trots att det var valt under inställningar, det är nu korrigerat.
  • Rättning: Chaos desktop Batch är förbättrad för att undvika problem med att filer med filattribut APL kan uppfattas som skrivskyddade trots att de ej är det.
  • Rättning: Dubbla rader i chaosdesktop.xml i projektmallar för Swedavia är borttagna.
  • Rättning: Uppdaterad RevTag.dwg för projektmallen ”Bygghandling 90” på grund av att datum och signatur var omkastade.
  • Rättning: Uppdaterad projektmall för ”BH90 Microstation” på grund av fel hänvisning till konfigurationsfil för attribut.

  SharePoint

  • Länkade filer (xr) följer med i synkronisering.
  • Storlek på synkroniseringsdialogen sparas.
  • Rättning: Synkroniseringsfunktionen tolkade vyer som mappar vilket kunde leda till att dokument hamnade i projektroten efter synkronisering. Detta är korrigerat.
  • Rättning: Om fil ändrad på båda platser visades fil ej alltid som konflikt i Synkroniseringsdialogen, det är korrigerat.
  • Rättning: Uppdaterat synkroniseringsfunktionen så den hanterar vinter- och sommartid.
  • Rättning: Felmeddelande ”Out of system resources” visas inte längre för synkronisering där anslutningar saknas.

  Maconomy Addin

  • Det går nu snabbare att starta wizarden för att skapa projekt.

  Word Addin

  • Uppdaterad ikon för att starta Chaos desktop.
  • Ny funktion för att kunna ange formatmallar i förteckningen som skapas med Chaos Word-tillägg. Nås via knappen ”Tabellformatering” på fliken Chaos desktop i Word.

  Excel Addin

  •  Uppdaterad ikon för att starta Chaos desktop.

  Outlook Addin

  •  Uppdaterad ikon för att starta Chaos desktop.

  License Manager

  •  Ny version av license manager, kräver licenseserver LicServer 6.0.0.

  ChaosFunc

  • Ny version ChaosFunc 6.1.0 med nytt installationsförfarande.

   

  Nyheter Chaos desktop 7.2 (2016-06-16)

  Generellt

  • Möjlighet att ha filinformation (metadata) under dokumentfönstret. Välj mellan två inställningar för fönsterplacering på fliken Visa, ”Filinformation höger” eller ”Filinformation under”.
  • Det går att se datum och tid för filtillägg även kallade addons, till exempel lager, genom att hålla musen över filinnehållet i filinformationsfönstret.
  • Det går nu att lägga till dokument i ärende även från sökresultat.
  • Kontaktadress till supporten är uppdaterad till support@symetri.se.
  • Uppdaterad hjälpfil.
  • Rättning: Högerklick i trädet kunde tidigare visa fel meny om du markerat något i dokumentfönstret först. Det är korrigerat så rätt meny visas direkt.
  • Rättning: I tidigare version kunde val för plotter i Batch-konfiguration bli gråmarkerad och gick då ej att ändra. Det är korrigerat.
  • Rättning: Nu sparas tidigare använd sidinställning/pagesetup i Batchkonfiguration igen.
  • Rättning: Nu sparas sidinställning/pagesetup korrekt i Batch-favoriter igen.
  • Rättning: Dubbelklick på länkat dokument öppnar nu det markerade dokumentet.
  • Rättning: Funktioner för länkade dokument är nu tillgängliga i högerklicksmeny och menyfliksområde.
  • Rättning: Genvägar är nu sorterade i bokstavsordning i projektfönstret, tidigare kunde denna sortering variera.
  • Rättning: Det går nu att högerklicka och skapa ny mapp även om en fil är markerad i dokumentfönstret.
  • Rättning: Fönster för förhandsgranskning är nu aktiverat i menyfliksområdet även för ärendedokument.

  Sharepoint

  • Att navigera bland webbar och bibliotek i SharePoint är nu snabbare.
  • I tidigare version visades alla kolumner som standard för SharePoint-bibliotek, det är korrigerat så färre kolumner visas.
  • Nu kan du ändra adress i anslutning till SharePoint utan att Chaos desktop måste startas om för att ändringen ska slå igenom.
  • Chaos desktop visar nu felmeddelande om du försöker ansluta till felaktig SharePoint-adress.
  • Synkroniseringen är uppdaterad för att i framtiden kunna fungera mer generellt. Terminologi för synkning är ändrad så att synkning sker mellan projekt lokalt och för projekt i molnet, istället för endast SharePoint.
  • Nu kontrolleras att den adress som skrivits in för molnprojekt verkligen existerar när du har lagt upp en ny synkroniseringspunkt. Om fel adress angivits visas en varning.

  Maconomy Addin

  • Dialogrutan ”Nytt projekt” är uppdaterad så att den sorterar nyaste projekt överst.
  • Om det tar lång tid att visa projekt i dialogrutan ”Nytt projekt” visas muspekare som upptagen, tidigare kunde det se ut som att programmet slutat svara.
  • Beroende på inställning för textstorlek på klienten kunde rullningslisten till höger försvinna i dialogrutan ”Nytt projekt”, detta är korrigerat.

   

  Nyheter Chaos desktop 7.1.1 (2016-05-24)

  SharePoint

  • Rättning: Det är korrigerat så att filer och mappar nu visas även i bibliotek med över 5000 objekt. I tidigare version visades det som tomt. Detta gäller alla SharePoint-anslutningar utom SharePoint 2007.

   

  Nyheter Chaos desktop 7.1 (2016-04-25)

  Generellt

  • Ny projektmall för Trafikverkets Järnvägsprojekt.
  • Ny dokumentmall för ritningar i Järnvägsprojekt.
  • Tio nya projektmallar, en dokumentmall och en ritningsförteckningsmall för Swedavia.
  • Ändrad hantering för att rulla neråt i listan i filinformationsfönstret respektive metadatalistan för att minska risken för att av misstag ändra ett värde i en lista. Om du klickar på metadatavärde av typen lista och börjar rulla neråt med musknappen kommer hela metadatalistan att rullas. Dubbelklicka i lista för att rulla i den.
  • Möjlighet att registrera sig som användare av Chaos desktop för att få erbjudanden om support och utbildningar. Formuläret visas den första gången du startar Chaos desktop, om du väljer att registrera dig senare visas dialogen igen efter fem dagar (max 25 dagar). Du kan även komma åt formuläret från knappen ”Registrera användare” på fliken ”System”.
  • Nu visas kolumnen objekttyp som standard i mappar som ej tillhör ett projekt.
  • ”Projekt Wizard” är alltid aktiverad i menyfliksområdet.
  • Storleksändringar på dialogrutan för att köra Batch sparas (bredd och höjd).
  • Ytterligare förbättringar införda för att det ska gå snabbare att öppna mappar och ärenden som innehåller många dokument, även för nätverksplatser på externa servrar.
  • Hjälpen är uppdaterad med nyheter.
  • Rättning: Texten ”Återgå” på fliken System är ändrad till ”Återlämna”.
  • Rättning: Texten ”Gå till” till höger om adressfältet syntes ej helt, detta är korrigerat.
  • Rättning: Små ikoner i menyfliksområdet blev tidigare förvrängda, nu visas de rätt.
  • Rättning: Antal markerade objekt inklusive mappar visas i statusfältet.
  • Rättning: Projekt läggs automatisk till i vald genväg i slutet av Konvertera projekt och Projekt Wizard.
  • Rättning: Projektets genvägsnamn sätts till det uppdragsnamn som angetts i Projekt Wizard.
  • Rättning: En varning visas om du ej fyllt i obligatoriska metadatafält.
  • Rättning: Det går nu att starta Chaos desktop 7 med cdpf-fil, se manualen för detaljer.
  • Rättning: Det går att byta namn med F2 på dokument som förhandsgranskas utan felmeddelande att filen används av en annan process. Under namnbyte stängs filen tillfälligt i Viewer-fönstret.
  • Rättning: Batch – Nu kan du köra Batch även på ett ärende som råkar innehålla raderade dokument.
  • Rättning: Batch – Problemet angående att sidinställningar (page setups) läggs till flera gånger i Batch är löst.
  • Rättning: Batch – Det är nu korrigerat så att fliken plotterval visas i Batch bara om du valt en plottmetod.
  • Rättning: Ärenden – Nu fungerar det fullt ut att byta ärendemapp. Tidigare kunde fortfarande underärenden sparas i den gamla ärendemappen även om du pekat ut en ny i projektkonfigurationen.
  • Rättning: Ärenden – Kolumn med sökväg visas nu för ärendedokument.
  • Rättning: Ärenden – Beskrivande text på fliken Hantera är korrigerad för knapparna Först, Sist, Upp och Ner.
  • Rättning: Ärenden – När du skapar underärende markeras det nya ärendet så du kan byta namn direkt.
  • Rättning: Ärenden – En varning visas om du lägger till ett dokument som redan finns i ett ärende. I dialogen anges namn på det dokument som redan finns i ärendet.
  • Rättning: Sökning – Kolumnbredd i tabellen för detaljerad sökning sparas.
  • Rättning: Sökning – Nu rensas även storlek om du klickar på ”rensa” på Sökfliken.
  • Rättning: Sökning – Om du rullade uppåt i listan för metadata i detaljerad sökning kunde den bli tom, det är nu korrigerat.
  • Rättning: Omarbetad funktion för att uppdatera träd och dokumentfönster. Nu uppdateras underliggande objekt om du väljer Uppdatera (F5) vilket ej skedde i tidigare versioner.
  • Rättning: Nu uppdateras även ärendedokument med rätt information för senast ändrad om du uppdaterar med knappen Uppdatera eller F5.
  • Rättning: ProjectWise – Knappar i dialog för att exportera hamnade utanför rutan. Det är korrigerat.

  SharePoint

  • Synkroniseringsfunktionen hanterar nu kolumner av typ uppslag (lookup) som tillåter ett värde. De skapas upp som en lista i lokalt projekt ur vilken ett värde kan väljas för dokumentet. Uppslag där du kan välja flera värden hanteras ej.
  • Synkroniseringsfunktionen hanterar nu kolumner av typ ”flera rader text” (multiple lines of text) även för SharePoint 2010 och SharePoint 2013. Eventuell formatering tas bort och rader görs om till en rad eftersom Chaos desktop ej hanterar formatering eller flera rader text för metadata.
  • Ny SharePoint-anslutning ”Stockholms stad (extern)” som hanterar inloggning med BankID för Stockholms stads SharePoint. Använd ej denna för att ansluta internt.
  • Synkroniseringsfunktionen hanterar nu underwebbplatser som ligger längre ner i strukturen där användare ansluter direkt till underliggande webbplats. Tidigare kunde detta orsaka att synkroniseringsdialogen visades som tom trots att det fanns dokument och innehållstyper på webbplatsen.
  • Varningsmeddelandet ”Bibliotekets förälder-site verkar vara rotsiten…” är borttaget eftersom det ej längre är giltigt, problemet relaterat till detta är löst sedan tidigare.

  Chaos Word Addin

  • Tidigare kunde teckenstorlek öka 1000 gånger om du uppdaterat teckenformat i en ritningsförteckning (tabell) och därefter uppdaterat tabellen. Detta är nu korrigerat.
  • Nu visas samma språk i Word-tillägget som du har i Chaos desktop. Det går att ändra språk med ”Chaos desktop Language Selector”.

   


   

  Nyheter i Chaos desktop 7.0.1 (2016-01-27)

  Installationsprogrammet

  • Systemkrav för .NET är nu ändrat till .NET 4.5.2.
  •  Parameterstyrd installation (via kommando) registrerar nu licens som version 7.0 i License Browser.
  •  Desktop Settings Wizard visade 6.0 i en av dialogerna för att skapa installationsmall, det är nu ändrat till 7.0.

  Nytt

  • Uppdaterad hjälp angående systemkrav, zip-funktion och inställningar för sortering.
  • Följande script är uppdaterade: meta_layout_read.scr och meta_layout_write.scr. Vi har ändrat .plt till .lay enligt önskemål.
  • Rättning: Dialogen för Inställningar under System -> Inställningar är nu större för att alla inställningar ska vara synliga. Texten för de två sorteringsalternativen (Windows XP och Windows 2000) under ”Sortera som” är uppdaterad med mer förklarande text. Texten ”Spara sortering” är ändrad till ”Spara senast vald kolumnsortering”.
  • Rättning: Felaktigheter vad gäller sortering efter filnamn i dokumentfönstret är korrigerade.
  • Rättning: Ärenden – Sortera enligt kolumn position fungerar nu.
  • Rättning: Ärenden – Funktionen ”Sortera A-Ö” fungerar nu.
  • Rättning: Ärenden – Kunna spara ordningen på kolumnerna fungerar nu.
  • Rättning: Ärenden – Låsa första kolumnen i ärenden fungerar nu.
  • Rättning: Ärenden – Du kan nu ta bort dokument från ett ärende genom att klippa ut (CTRL+X) och lägga in i ett annat genom att klistra in (CTRL+V).
  • Rättning: Ärenden – Funktionen ”Öppna filsökväg” är nu tillgänglig för ärendedokument.
  • Rättning: Ärenden – Nu kan du dra dokument från ärende till andra program.
  • Rättning: Ärenden – Nu uppdateras metadata för ärendedokument när man klickar på ”Uppdatera (F5)”.
  • Rättning: Zip – Nu går det bra att zippa dokument/ärende och automatiskt få filnamn föreslaget (ny zip). Zip-filen placeras i projektroten.
  • Rättning: Zip – Nu går det bra att zippa projekt direkt under genvägar (både ny och befintlig).
  • Rättning: Zip – Nu finns funktionerna för att packa upp zip-filer tillgängliga i högerklicksmenyn och i menyfliksområdet.
  • Rättning: Om du lagt in egna menyalternativ under ”Skicka till” i Utforskaren visas de igen på högerklicksmenyn.
  • Rättning: Menyn under Dela -> Lägg till i -> Gemensamma i menyfliksområdet visar nu genvägar.
  • Rättning: Menyn under Redigera -> Skapa nytt -> Dokument i menyfliksområdet visar nu dokumentmallar.
  • Rättning: Menyn under System -> Hjälp -> Tillägg visar nu konfigurerade tilläggsfiler.
  • Rättning: ”Projektkonfiguration” och ”Komplettera projekt” är nu tillgänglig i menyfliksområdet oavsett var i ett projekt du befinner dig.
  • Rättning: Projektkonfiguration är nu tillgänglig på högerklick på mapp.
  • Rättning: Byta namn på mappar som är projekt fungerar nu.
  • Rättning: Sortering i Batch (Hantera -> Batch -> Batch…) är korrigerad att sparas korrekt när dialogen stängs.
  • Rättning: Dialogfönster för att skapa nytt dokument (Document Wizard) är nu större för att all information ska få plats direkt.
  • Rättning: De ikoner som illustrerar om händelser är av typen ”Fel”, ”Varning” eller ”Ok” i dialogen ”Rapport” visas nu efter genomförd synkronisering eller märkning (DigiTejp).
  • Rättning: Mappen ” C:\Program Files (x86)\Adtollo\Chaos Desktop\Symbols\2000_4 ” är borttagen.
  • Rättning: Mallar för ritningar i DWG-format är uppdaterade. Dold text i filerna är borttagen.

  Chaos Word Addin

  • Knapptexten för ”Infoga kolumnrubrik från metadata” är flyttad för att förbättra layouten.

   

  Nyheter i Chaos desktop 7.0 (2015-12-18)

  Installationsprogrammet

  • Nytt systemkrav på .NET 4.6 kontrolleras vid installation.

  Nyheter

  • Nytt gränssnitt med menyfliksområde (Ribbon) och färre fönster. I menyfliksområdet finns nu de funktioner som tidigare endast fanns i högerklicksmenyn. För att få större arbetsyta går det att dölja menyflikarna. Möjlighet finns att spara favoritfunktioner i Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar). Konfigurationsinställningar finns under fliken System.
  • Ny placering av fönster. Filinformation visas till höger vilket gör att det går att se metadata och förhandsgranska dokument samtidigt. Viewer-fönstret ligger kvar på sin tidigare plats, men går nu att stänga och öppna efter behov.
  • Ny hantering av sökvägar i adressfältet med klickbara delar för att navigera i mappstrukturen.
  • Uppdaterad högerklicksmeny. Utgråade menyalternativ visas ej, endast aktiva funktioner visas. Programstarter visas under rubriken Programstarter, analogt med att Batch-kommandon visas under rubriken Batchfavoriter. Under rubriken Export/Import visas iBinder export, ProjectWise export, ProjectWise export och IDA export.
  • Ny hantering av ärenden. Ärenden syns under ärenderoten i aktuellt projekt i trädet. De separata fönsterna för ärenden är borta. Ärendedokumentens ordning visas i kolumnen position. Det går lätt att ändra ordningen med pilarna i menyn. Det går att spara kolumnsortering som ny ordning. Projektets ärendemapp är dold i Chaos desktop.
  • Uppdaterad Hjälp för version 7.0.
  • Uppdaterade ikoner för objekt i trädet.
  • Uppdaterad sökfunktion tillgänglig i menyn. Möjlighet att öppna filens sökväg genom högerklick eller via menyfliksområdet (Ribbon). Sökresultat visas under söknoden i trädet. Det separata sökresultatfönstret är borttaget.
  • Listan med anslutningstyper är uppdaterad med tydligare namn. ”TV Chaos” heter nu ”Trafikverket Chaos”. ”SharePoint 2010/2013 Web Form Login” heter nu ”Trafikverket SharePoint (extern)”.
  • Nu hanterar Chaos desktop visning av mappar som använder desktop.ini både lokalt och på nätverket. Tidigare visades ej dessa mappar och i vissa fall stängdes Chaos desktop ner oväntat när du klickade på dem.
  • Funktionen ”Exportera metadata” är uppdaterad och skapar nu en csv-fil istället för en skv-fil.
  • Förbättrad hantering för sortering av filer i dokumentfönstret. Det går att välja att spara sortering under Inställningar. Som standard är sortering ej aktiverad för att snabbare öppna mappar som innehåller en stor mängd filer. Om sortering i kolumner är aktiverad tar det längre tid eftersom all metadata måste läsas in när mappen öppnas.
  • Snabbare hantering av stora mängder dokument i mappar. Nu börjar de första dokumenten i listan att visas innan alla dokument i mappen har hämtats. Tidigare visades dokumenten först när all information om alla dokument i mappen hämtats, vilket kunde ta lång tid.
  • Rättning: Sökvägshistorik sparas för senast besökta adresser.
  • Rättning: Systemegenskaper för filer kan nu visas i kolumner i dokumentfönstret.
  • Rättning: Nyskapade dokument visas ej längre dubbelt.
  • Rättning: Tidigare hördes ett pling när du skapade en ny mapp, detta ljud är borttaget.
  • Rättning: Sortering fungerar även om dokumenttyp är okänd.
  • Rättning: Problem att backa tillbaka till metadatafliken vid skapande revidering är löst.
  • Rättning: Felaktig ikon visades ibland för de projekt som användare ej har åtkomst till. Nu visas en grå mapp.
  • Rättning: Felmeddelandet ”List index out of bounds” uppkommer ej längre.

  SharePoint

  • Rättning: Förhandsgranskning (Viewer) uppdateras nu direkt även när du byter dokument med piltangenterna.
  • Rättning: Chaos desktop kunde ibland stängas ner oväntat vid ändring av metadata på flera filer samtidigt. Detta är korrigerat.
  • Rättning: Vid sökning på datum kunde felmeddelande visas. Detta är nu korrigerat.

  Word-tillägg

  • Nyhet: Ny guide för att skapa en förteckning i ett Worddokument, ”Skapa ny förteckning”. Innan du startar guiden ska det finnas ett ärende som innehåller de dokument du vill ha en förteckning över och ett Worddokument med samma namn som ärendet sparat i aktuellt projekt. Öppna därefter Worddokumentet och starta guiden.
  • Rättning: Det går nu att uppdatera metadata i Word via dialog för att redigera metadatafält.

  Excel-tillägg

  • Rättning: Det går nu att uppdatera metadata i Excel via dialog för att redigera metadatafält.

  ChaosFunc

  • Nyhet: ChaosFunc 6.0.1

  Viewer

  • Rättning: Tidigare problem att tif-filer i vissa fall ej kunde förhandsvisas är nu korrigerat.

   

  Nyheter Chaos desktop 6.2.1 (2015-05-07)

  Desktop

  • Rättning: Det går nu att använda funktionen kopiera metadata även för dokument som har filnamn som innehåller punkt.
  • När man ändrar metadata på flera dokument samtidigt och metadata innehåller samma värde visas inte längre en varningsdialog. Däremot om fälten innehåller olika värden visas denna varning: ”Fälten innehåller olika värden, vill du verkligen ändra ’Metadatanamn’ för X objekt? Ja, fråga inte mer/Ja/Nej”.

  ChaosFunc

  • Ny version ChaosFunc 5.0.3 som innehåller den nya funktionenXrefResolve som söker rätt på trasiga länkar och försöker åtgärda dem.

   

  Nyheter Chaos desktop 6.2 (2015-01-22)

  Installationsprogrammet

  • Installationsparametrar fungerar nu enligt följande exempel: LICENSENUMBER=1-046-5-12345 LICENSESERVER=servernamn LICENSESERVERPORT=4400
  • Desktop Settings Wizard är uppdaterad så att korrekt information läggs in i de filer som skapas för nätverksinstallation.
  • Rättningar i de medföljande projektmallarna vad gäller filtillägg.

  Chaos desktop

  • Zip-funktionen är uppdaterad. Nu följer hela ärendestrukturen med omAnvänd ärendestruktur är ikryssad. Även tomma ärenden skapas upp som mappar i zip-filen.
  • Enligt önskemål är det nu tillåtet att koppla samma attribut till olika metatypsbeteckningar i projektkonfigurationen.
  • Det finns nu möjlighet att lägga till flera programstartsfiler (kommaseparerade) under lokala och gemensamma inställningar för programstarter.
  • Programstartsparameter är utökad med decimal funktion för att kunna starta en specifik AutoCAD-version.
  • Default-värde för WaitTimeAfterAcadStart i registret är nu ändrat till 20000.
  • Listan över redigeringstyper som finns under fliken Metatyper i Projektkonfigurationen är nu sorterad i bokstavsordning.
  • Det går att scrolla i listor i metadatafält i filinformationsfönstret.
  • Dialogruta för Attribut har korrigerats, en del texter var avhuggna.
  • Fel i texter i dialogen för iBinder Pärmen är rättade.
  • Namndelar sorteras korrekt.
  • Attributdialog går nu att stänga med krysset.
  • Filnumrering i rapport (loggfil) för DigiTejp numrerar nu från ett istället för som tidigare från noll.
  • Nyskapade ärenden sparades ej alltid med nytt namn, det är korrigerat.
  • En bugg i föregående version gjorde att ett meddelande angående felaktigt datumformat visades för revisioner av dokument. Det är korrigerat.
  • Penntabell visar korrekt värde även när engelskt format är valt i nationella inställningar.
  • Penntabell visade ibland svart ruta över text, det är korrigerat.

  SharePoint

  • Engelskt datumformat (lokal klient) hanteras vid incheckning tillSharePoint.
  • Det går nu att navigera i metadatalistor på SharePoint med piltangenter.
  • Nu sparas incheckningskommentar även för SharePoint 2007.

  Flera nyheter och förbättringar vad gäller synkroniseringsfunktionen

  • Förbättrad dialog (progress bar) som visar vad som sker under synkronisering.
  • Ny förbättrad loggning. Inga felmeddelanden ska avbryta loggning utan de skrivs istället till loggfilen.
  • Loggfilen sparas direkt på datorn vid synkronisering. Detta gör att även om synkroniseringen skulle avbrytas oväntat finns loggfil sparad på datorn där det går att se vad som hänt. Loggfilen finns här: C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Adtollo\Chaos Desktop\log\
  • Förbättrad hantering av tillfälligt förlorad nätverksuppkoppling. Om kopplingen tappas försöker synken ansluta igen, om det ej lyckas avslutas synkroniseringen.
  • Funktionen för att avbryta synkronisering är förbättrad.
  • Nu hanteras ett dokument i taget när dokument skrivs till SharePoint vid synkronisering.
  • Texten ”Lägger till info…” som visas när synkroniseringsdialogen öppnas är ändrad till ”Hämtar information för…”.
  • Om obligatoriska metadatafält ej är ifyllda vid synkronisering tillSharePoint skrivs det i loggfilen och dessa dokument lämnas kvar utcheckade på SharePoint.
  • Det är korrigerat så att frågan om dokumenttyp (som visades för de dokument som saknar dokumenttyp) ej uppkommer under synkronisering. Istället skrivs detta till loggfilen.
  • Det går nu att välja om dokument ska synkroniseras till källa eller mål genom att högerklicka på dokumentet och välja ”Växla mellan källa/mål” i synkroniseringsdialogen.
  • Tidigare visades ett felmeddelande i loggfilen när man försökte synkronisera metatyper till SharePoint 2007, detta är nu ändrat till en varning. Chaos desktop stödjer ej att skapa nya innehållstyper påSharePoint 2007. Det hanteras från och med SharePoint 2010.
  • Ibland visades felmeddelandet ” Bibliotekets förälder verkar vara rotsiten…” även om det ej var så, detta är nu korrigerat.

  License Manager

  • Uppdaterad version av License Manager.

  ChaosFunc

  • Ny version 5.0.2
  • Nu installeras ChaosFunc automatiskt i AutoCAD.

   

  Nyheter i Chaos desktop 6.1.1 (2014-10-28)

  Chaos desktop

  • Uppdaterade mallar för ritningsförteckningar i docx-format.
  • Dokumentmallar sorteras i bokstavsordning, inte i den ordning de läggs in i konfigurationen.
  • När man nu raderar en programstart visas en dialog där man får bekräfta att den ska raderas. Tidigare kunde man av misstag radera programstarter eftersom knappen Radera ligger precis under Redigera.
  • Uppdaterad adress till iBinder Pärmen: www.ibinder.com.
  • Uppdaterad hjälpfil.
  • MS SQL är borttagen ur listan över typer av anslutningskonfigurationer.
  • Rullgardinsmenyn för anslutningar är ändrad till ej skrivbar.
  • Saknade översättningar har korrigerats.
  • Knappen för att skapa projekt som ligger i huvudmenyn är tillbaka efter att ha varit borta i föregående version.
  • Nu blir revideringsradens höjd satt till 6 om annat ej är angett.
  • Grundinställningen för tiden WaitTimeAfterAcadStart är dubblerad till 20 sek. Detta för att undvika att Batch misslyckas pga att AutoCAD ej hunnit starta upp innan kommandon körs.
  • Leveranskontroll listar nu dwg:er under flik för AutoCAD-version så att det går att se om filerna är i rätt version av AutoCAD.
  • Flera förbättringar vad gäller anslutningen till Trafikverkets databas (Trafikverket Chaos), nu går det att öppna och läsa dokument genom dubbelklick. De felmeddelande som uppstod vid navigation är åtgärdade.
  • Nytt namn på anslutning till Trafikverkets databas: ”TV Chaos”. Tidigare var det ”VV Chaos”.
  • Ny hantering av läsrättigheter för Trafikverkets databas.
  • Nu finns stöd för alternativa metadata-uppsättningar för Trafikverkets databas.
  • Rättning: Anslutning av typen ”TV Chaos” (tidigare ”VV Chaos”) sparades ej, detta är nu korrigerat.
  • Rättning: I vissa fall sparades ej länk till modell, detta är nu korrigerat.
  • Rättning: Ibland uppstod en krasch om man försökte länka om en tom länk, detta är nu korrigerat.
  • Rättning: När man kopierade dokument och hade historikfliken öppen visades felmeddelanden, detta är nu korrigerat.
  • Rättning: Om man la in historik på flera ärendedokument samtidigt och sedan markerade ett annat ärendedokument kunde det leda till att desktop stängdes ner, detta är nu korrigerat.

  SharePoint

  • Nu finns en ny typ för metadata, DateTime, i Chaos desktop. Den används för hantering av datum när man arbetar med Sharepoint eftersom att SharePoint använder datum i format ÅÅÅÅ-MM-DD 00:00:00. Denna typ används i nuläget endast för SharePoint.
  • Om felaktiga datumformat angetts i md-filer ersätts dessa med nollvärde vid synkronisering eller kopiering till SharePoint.
  • Rättning: Tidigare kunde datum i vissa fall bli fel när man kopierade eller synkade dokument mellan SharePoint och Chaos desktop. Detta är nu löst. Främst berodde felet på att Chaos desktop och SharePoint hanterar datum i olika format.

  Chaos Word Addin

  • Ny version 1.0.2
  • Ny funktion i Word-tillägget som gör att det nu går att skapa förteckning inklusive underärenden. Kryssa för ”Inkludera underärenden” och de dokument som ligger i underärenden kommer också att inkluderas i tabellen. Namnet på underärendet kommer bli rubriken i tabellen.
  • Det går nu mycket snabbare att skapa förteckning eftersom en ny metod används för att skapa och uppdatera förteckningar.
  • Stöd för förteckningar i docx-format. Förteckningar i doc-format kommer ej att hanteras i och med denna version.
  • Om metadatatyp är skapad med visamask i Chaos desktop visas metadata enligt denna när den infogas i Word-dokument.
  • Nu visas ett felmeddelande om man försöker infoga metatyp med bindestreck i namnet.
  • Statusindikator visas under tiden då dokumentet uppdateras.
  • Stöd för engelska och svenska menyer.
  • Lista över metadata sorteras nu i bokstavsordning.
  • Buggfix:  Metadatafält i sidhuvud uppdateras även om dokumentet är uppdelat i flera avsnitt, vilket tidigare ej fungerade.

  Chaos Excel Addin

  • Ny version 1.0.1
  • Stöd för engelska och svenska menyer.

  Outlook Addin

  • Rättning: Det är nu korrigerat så att knapparna i Outlook 2013 visar rätt knappar beroende på vilken sorts meddelande som visas, ”Skicka och registrera” eller bara ”Registrera”.

  License Manager

  • Nu skapas en genväg till license browser upp på startmenyn vid installation.
  • Rättning: I föregående version förlorades inställningar för licensservern i licensbrowser vid avinstallation. Det är även korrigerat så installationen ej skriver över befintliga värden på licensparametrar i registret.

  Rasterex

  • Ny version (15.0.0.107) av Rasterex med installationsprogrammet WiX.