• Chaos desktop versionsnyheter

  Nyheter Chaos desktop 10.0.1 (2021-05-21)

  SharePoint

  • Nyhet: Uppdaterat SharePoint Library inklusive ny version TLS.

   


  Nyheter Chaos desktop 10.0 (2021-04-28)

  Installationsprogrammet

  • Nyhet: Nytt tillägg för Interaxo.
  • Nyhet: Nytt tillägg för MicroStation CONNECT.
  • Nyhet: Nya parametrar MICROFUNC_V8I och MICROFUNC_CONNECT för installation av tillägg för MicroStation.
  • Nyhet: Wizard för installation uppdaterad med ny bild.

  Namnkonvention

  • Nyhet: Ny namnkonvention 2.0.
  • Nyhet: Stöd för fritt antal tecken i namndelar.
  • Nyhet: Val av fast eller variabel längd på namndelar.
  • Nyhet: Namndelar kan hantera avgränsare utan att de är med i namndelen.
  • Nyhet: Det går att konfigurera listor med beroenden mellan varandra.
  • Nyhet: Generell hantering av listor för namndelar, listor kan användas för flera namndelar.
  • Nyhet: Fliken Namndelar i projektkonfigurationen byter namn till Namnkonvention.

  Mallar

  • Nyhet: Uppdaterade dokumentmallar, konfigurationer och projektmallar.
  • Nyhet: Nya mallar för BEASt, ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”.
  • Rättning: Tagit bort Symetri-loggan från ritningsförteckning för Swedavia.
  • Rättning: Ny version av TRV_Ritdef_A1_2012_35.dwg.
  • Rättning: Ny revtag.

  Generellt

  • Nyhet: Nytt alternativ ”Utgått” för metatyper i projektkonfiguration. Används med Word-tillägget för att kunna markera att dokument utgått i ritningsförteckningar.
  • Nyhet: Verkställ-knapp i projektkonfigurationen.
  • Rättning: Korrigerat så inte en mapp ”Debug” skapas i samband med märkning med Digitejp.
  • Rättning: Metadata på dokumentsamlingar visas igen.
  • Rättning: Bättre hantering i wizard ”Skapa dokumentsamling” om länkat dokument redan finns.
  • Rättning: Klistra in i dokumentsamling stannade upp om fil redan fanns, det är korrigerat.
  • Rättning: Öppna filsökväg markerar det dokument som användaren först markerade.
  • Rättning: Senast ändrat datum uppdateras i dokumentfönster.
  • Rättning: Ctrl+C/V i sökfältet fungerar igen.
  • Rättning: Dra och släpp med högerknapp fungerar även till mappstrukturen.
  • Rättning: Projektkonfiguration: Avslutar projektkonfig med esc, får ej chans att spara
  • Rättning: Sökning: Exportera till Excel i högerklicksmenyn,
  • Rättning: Sökning: Visa kolumner i sökresultat på samma sätt som i dokumentvyn.
  • Hjälpen uppdaterad med nyheter.
  • Hjälpen skapas nu med HelpNDoc.
  • Anslutningstyp för att ansluta till iBinder Pärmen borttagen.
  • Anslutningstyp för att ansluta till Chaos-server borttagen.

  Congeria

  • Rättning: Korrigering för anslutning med felvända snedstreck i sökväg till Congeria.
  • Rättning: Viss omarbetning av xr-hanteringen.

   

  SharePoint

  • Rättning: Korrigerat så endast SharePoint syns i dialogen för att ansluta till SharePoint.
  • Rättning: Det går nu åter att ansluta till SharePoint i mappningsdialogen.
  • Rättning: Högerklicksmeny för Lägg till i dokumentsamling borttagen.
  • Rättning: Problem vid markering av fil i sökresultat korrigerat.
  • Rättning: Checka ut frågar efter modeller om det finns.
  • Rättning: Översyn av synkronisering.

  Interaxo

  • Nyhet: Anslutning till Interaxo.
  • Nyhet: Kopiera dokument mellan Congeria och Interaxo

  Chaos Word Addin

  • Nyhet: Ny version 1.00.14.
  • Nyhet: Namnet på dokumentsamlingen skrivs inte ut till förteckningen.
  • Nyhet: Redovisning i ritningsförteckning för ritningar som utgått.
  • Nyhet: Stöd för Namnkonvention 2.0.

  Chaos Excel Addin

  • Nyhet: Ny version 1.00.08.
  • Nyhet: Stöd för Namnkonvention 2.0.

  License Manager

  • Nyhet: Ny license manager 6.1 med i CD-installation.
  • Nyhet: Nätverkslicenser kräver licensserver version 6.1.1.

  ChaosFunc

  • Nyhet: Ny version ChaosFunc 6.2.4

  MicroFunc

  • Nyhet: MicroFunc V8i version 1.00.08 för MicroStation V8i .
  • Nyhet: MicroFunc CONNECT version 1.00.00 för MicroStation CONNECT Edition.

  Revit

  • Nyhet: Ny version 1.00.06 tillägg för Revit 2019-2021.

  Rasterex

  • Nyhet: Ny version 18.1.0.122_2.

  Viewer

  • Nyhet: Ny förhandsgranskning för e-post
  • Rättning: Mätning skrivs nu med korrekt enhet för kvadratmillimeter.

   


  Nyheter Chaos desktop 9.0.1 (2020-06-18)

  • Rättning: Produktversion ändrad till 9.0.

   


  Nyheter Chaos desktop 9.0 (2020-06-02)

  Generellt

  • Nyhet: Ökad storlek på texter i Chaos desktop 9 generellt.
  • Nyhet: Förbättrad hantering för att motverka att fönster hamnar utanför skärmen.
  • Nyhet: Ny flik Moln (Cloud) på huvudmenyn där funktioner för SharePoint och Congeria är samlade.
  • Nyhet: Menyalternativet ”Utcheckade dokument” finns på fliken Moln och visar en lista över dina utcheckade dokument på SharePoint respektive Congeria.
  • Nyhet: Ny funktion för att skapa dokumentsamling utifrån markerade mappar och/eller filer. Markera mappar och/eller filer och välj Redigera -> Skapa ny -> Dokumentsamling med Wizard i huvudmenyn.
  • Nyhet: Ny design för dialogen Inställningar under System -> Inställningar.
  • Nyhet: Ny knapp i Systeminställningar för att rensa Temp-mappen för SharePoint och Congeria, finns under Moln -> Konfigurationsfiler.
  • Nyhet: Ny inställning för att välja loggningsnivå för Chaos desktop under System -> Inställningar -> Lokala -> Konfigurationsfiler -> Loggningsnivå.
  • Nyhet: Snabbknapp för att slå av eller på att köra Chaos desktop med ökad prestanda. Knappen i huvudmenyn på fliken System ändrar inställningar för hur och vad som visas i dokumentfönster.
  • Nyhet: Nu hanteras användning av kommatecken i flervalslistor. Värden i flervalslistor separeras med citattecken.
  • Nyhet: Funktionen för FM Access Export är uppdaterad. Tecknet för separator är konfigurerbar i projektkonfiguration för FM Access. Standardvärde är kommatecken. Denna separator kommer bytas till semikolon vid export. Uppdateringen gäller både vid export från Chaos desktop-projekt och från Congeria-projekt.
  • Nyhet: Kopplingen till iBinder Pärmen borttagen.
  • Nyhet: Uppdaterad splash-dialog, programikon och Om-dialog för version 9.0
  • Nyhet: Ny manual/hjälp för Chaos desktop 9.
  • Rättning: Funktionen Öppna filsökväg för dokument i dokumentsamling öppnar filsökväg även i genvägar.
  • Rättning: Vid val av mapp i öppnadialog för konfigurationsfiler kunde det tidigare bli dubbla mappar i sökväg, det är korrigerat.
  • Rättning: Förbättrad design av menyn för dra-och-släpp med högerknapp.
  • Rättning: Det går att stega uppåt i metadata med Shift+Enter.
  • Rättning: Förbättrad varningsdialog när dokument raderas från dokumentsamling.
  • Rättning: Textkorrigeringar i Batch-dialogen.
  • Rättning: Batch-problem som kunde uppstå med att läsa in sidinställningar (page setup) är korrigerade.
  • Rättning: Chaos desktop settings wizard är uppdaterad med saknade inställningar. De som saknade möjlighet till inställning är borttagna.
  • Rättning: Sortering i dokumentsamlingar är som standard enligt position oavsett vilken kolumn som är vald som andra kolumn.
  • Rättning: Servernamn syns på enheter i till exempel trädet och dokumentfönstret.
  • Rättning: Problem med datumformat kopplat till engelsk datumstandard korrigerat.
  • Rättning: Systemegenskaper (Windows file properties) som visas i kolumner i dokumentfönstret uppdateras automatiskt för fil som klistras in i mapp.
  • Rättning: Molnanslutningar visas ej i öppna-dialog för konfigurationsfiler.
  • Rättning: Foton visas rättställda i Viewer.
  • Rättning: Det går nu att ange blankt listvärde som metadata för dokument.

  Congeria

  • Nyhet: Flytta och kopiera dokument och/eller mappar inom ett projekt i Congeria. Sedan tidigare gick att kopiera dokument mellan Congeria-projekt och lokalt Chaos desktop-projekt.
  • Nyhet: Det visas en varning vid flytt av dokument och/eller mappar som har länkar.
  • Nyhet: Funktioner för dokument i sökresultat är tillgängliga. Det går nu att lägga till dokument i aktiv dokumentsamling och även checka ut och checka in dokument.
  • Nyhet: Det går att radera och återställa en specifik version av dokument.
  • Nyhet: Ikon för version visas för raderade dokumentversioner i papperskorgen
  • Nyhet: När du klistrar in dokument med samma på existerande dokument som är ändrade samma datum skapas ej en ny version men metadata uppdateras om det dokument du klistrar in har uppdaterad metadata.
  • Nyhet: Mappar för Congeria är nu blå.
  • Nyhet: Prestandaförbättringar för att kunna synkronisera stora mängder dokument till Congeria.
  • Nyhet: Synkronisering hanterar nu att ta med länkar i flera steg.
  • Nyhet: Zip-funktion för dokumentsamlingar.
  • Nyhet: Funktionen för FM Access Export är uppdaterad. Tecknet för separator är nu konfigurerbar i projektkonfiguration för FM Access. Default värde är kommatecken. Denna separator kommer bytas till semikolon vid export för att kunna hanteras vidare i FM Access.
  • Nyhet: Ny funktion som visar inloggad användares utcheckade dokument. Även möjlighet att ta ut en rapport över dessa dokument som en textfil i csv-format. Menyalternativet ”Utcheckade dokument” hittar du på fliken Moln.
  • Nyhet: Versionshantering för externa referenser.
  • Nyhet: Externa referenser visas i Viewer för dokument.
  • Nyhet: Utlåningsformuläret går nu att konfigurera med valfritt antal fält. Ange vilka metatyper som ska ingå vid en utlåning i projektkonfigurationen. Det gör du på fliken Dokumenttyper, markera Dokumentsamling och sedan under fliken Utlåning.
  • Nyhet: Det går nu att ange flera e-postadresser som mottagare i utlåningsformuläret.
  • Nyhet: Utlåningsdatum visas i utlåningsformuläret.
  • Nyhet: Importera/exportera listor till metatyper i projektkonfigurationen.
  • Nyhet: Congeria API-loggar kan konfigureras under inställningar. Välj loggningsnivå under System -> Inställningar -> Moln -> Konfigurationsfiler -> Loggningsnivå.
  • Nyhet: Det är spärrat så det ej går att radera typer i projektkonfiguration som används av dokument. Radera dokumenten först och sedan kan du radera dokumenttypen.
  • Nyhet: Du kan välja att logga in med SSO (Single Sign On). Ange det när du lägger upp anslutningskonfigurationen.
  • Rättning: Varningen ”Ej samma lista” visas ej längre när du ändrar i projektkonfigurationen.
  • Rättning: Loggfliken för dokument i papperskorg gav tidigare felmeddelande, det är korrigerat.
  • Rättning: Radera kontrollerar underliggande struktur med avseende på utlåning och utcheckning.
  • Rättning: Kolumnen ”utcheckad av” visas i dokumentfönster som standard för Congeria-anslutningar.
  • Rättning: Datum uppdaterades för vissa dokument vid synkronisering, det är korrigerat. Felet kunde endast uppstå på Windows 8.1.
  • Rättning: Förbättrad uppdatering för synkronisering så att nya metatyper visas direkt.
  • Rättning: Förbättrad hantering i synkronisering för dokument med länkar som går utanför projekt eller som länkar cirkulärt.
  • Rättning: Dokument i dokumentsamlingar kunde tidigare i vissa fall bli utgråade. Det är korrigerat.
  • Rättning: Korrigerat så att sökning på kriterium fungerar för att söka i alla metadatafält.

   

  SharePoint

  • Nyhet: Nu behöver ej dokument checkas ut innan det kan uppdateras med en ny version. Använd i samband med att du kopierar in ett nytt dokument, då skapas en ny version när du klistrar in. Förutsätter att versionshantering är aktiverat för biblioteket.
  • Nyhet: Ny funktion som visar användarens utcheckade dokument på SharePoint (ej SharePoint Online). Den finns på menyn Moln -> Visa ->Utcheckade dokument.
  • Nyhet: Det går nu att synkronisera/kopiera dokument från SharePoint till lokalt projekt även om Chaosdesktop.xml är skrivskyddad.
  • Rättning: Korrigering för att kunna kopiera och/eller synkronisera stora filer till SharePoint Online
  • Rättning: Kolumnen ”utcheckad av” visas i dokumentfönster som standard SharePoint-anslutningar.

   

  Rasterex

  • Ny version 18.1.0.122

   

  ChaosFunc

  • Ny version ChaosFunc 6.2.2

   


  Nyheter Chaos desktop 8.4.1 (2019-11-29)

  Congeria

  • Nyhet: Snabbare listning av dokument när du öppnar dokumentsamlingar via anslutning till Congeria.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.4 (2019-05-09)

  Installationsprogrammet

  • Nyhet: Ny parameter HIDESETTINGSWIZARD för installation med vilken du kan ange att Chaos desktop Settings Wizard ej ska köras efter installation.

  Generellt

  • Nyhet: Separator för flervalslista ändrat till semikolon för funktionen FM Access export.
  • Rättning: Korrigeringar så att även länkar angivna med ”..\” och ”.\” hanteras korrekt vid synkronisering.
  • Rättning: Kopiera filer från Chaos desktop till Utforskaren korrigerat.
  • Rättning: Korrigeringar för dra-och-släpp.
  • Rättning: Tidigare kunde dokumentfönster visas tomt efter anslutning till SharePoint eller Congeria. För att visa innehåll behövde fönster uppdateras med F5. Det är åtgärdat.
  • Rättning: Packa upp zip-fil till ”C:\Users\[user]\Documents” kunde orsaka felmeddelande, det är korrigerat.
  • Rättning: Senast ändrat datum uppdateras i dokumentsamling vid Uppdatera/F5.
  • Rättning: Saknade översättningar och felstavningar korrigerade.
  • Uppdaterad hjälp-fil.

  Congeria

  • Nyhet: Detaljerad sökning för Congeria.

   


  Nyheter Chaos desktop 8.3.1 (2019-03-22)

  Installationsprogrammet

  • Nya versioner av meta_layout_read.scr och meta_layout_write.scr.
  • Rättning: Uppgraderingsproblem för Congeria korrigerat, berodde på ej matchande versionsnummer.

  Generellt

  • Förbättrad prestanda för filhantering på nätverksenheter.
  • Ny inställning att köra Chaos desktop med högre prestanda finns under systeminställningar.
  • Ny inställning för att välja storleksformat vid filkonvertering: ”Använd dokumentets storlek”.
  • Ny inställning för att kunna visa eller dölja Windows-egenskaper i kolumner i dokumentfönster.
  • Rättning: Nu går det åter att se Windows-egenskaper i kolumner.
  • Rättning: Vid duplicering av flera dokument blir dessa nu markerade.
  • Rättning: Förbättrad uppdatering av länkar i dokumentfönster.
  • Rättning: Alla metadata visades ej i kolumner i dokumentfönster, det är korrigerat.
  • Rättning: När du byter dokumenttyp visades ej metadata för den nya dokumenttypen direkt i dokumentfönster, det är korrigerat.
  • Rättning: Konvertering till pdf blev ej i korrekt storleksformat, det är korrigerat i och med ny inställning ”Använd dokumentets storlek”.
  • Rättning: Inställningen ”Uppdatera mappar varje gång de öppnas” uppdaterade ej ny fil som lagts till/tagits bort i Utforskaren, det är korrigerat.
  • Rättning: Kopiera och klistra in från Utforskaren tog ej alltid senast markerad fil, det är korrigerat.
  • Rättning: Det blev ingen märkning med Digitejp för bild-märkningar, det är korrigerat.
  • Rättning: Om dokumentsamling var markerad och mapp för dokumentsamlingar ändrades i projektkonfiguration kunde Chaos desktop stängas ner oväntat, detta är korrigerat.
  • Rättning: Om Viewer var öppen visades ej metadata för dokument i dokumentsamlingar, det är korrigerat.
  • Uppdaterad hjälp-fil.

   

  ChaosFunc

  • Ny version ChaosFunc 6.2

   


  Nyheter Chaos desktop 8.3 (2019-01-08)

  Generellt

  • Ny funktion ”Kopiera metadata till Excel” för att kunna snabbredigera metadata med Excel. Se demo av funktionen här.
  • Ny funktion ”Exportera till FM Access” (xml-fil) inklusive ny redigeringstyp för ID.
  • Ärende (Job) har bytt namn till Dokumentsamling (Document Set).
  • Ny ikon för Dokumentsamling.
  • Fliken ”Länkar” visas även för dokument i dokumentsamlingar.
  • Förbättrad och omarbetad hantering av revideringar för dokument.
  • Ny knapp ”Ta bort alla”, som tar bort alla revideringar för ett dokument. Se demo av funktionen här.
  • Ny inställning i projektkonfiguration för möjlighet att spara backup-kopia av projektkonfiguration. BAK-fil för projektkonfiguration skapas vid ändringar. BAK-fil skapas även då synkronisering ändrat i lokal projektkonfiguration. Se demo av funktionen här.
  • Ny systeminställning ”Inkludera länkade dokument vid addering till dokumentsamling” för att även lägga in länkade dokument automatiskt i dokumentsamling.
  • Funktionen för namnkonvention förbättrad vad gäller namnsättning filnamn.
  • Skapa nytt dokument med löpnummer enligt namnkonvention tar ej hänsyn till filtyp.
  • Projektmall BH90_Microstation och Bygghandling 90 uppdaterad enligt svensk standard.
  • Synkroniseringsloggen och synkroniseringsdialogen är förbättrade med mer information, ny ikon och textkorrigeringar.
  • För funktionen ”Exportera metadata” visas nu beteckning i dialog.
  • Nu visas hela sökvägen i informationsdialog för funktionen ”Förvalt värde”.
  • Förbättringar av Leveranskontroll vad gäller layout.
  • Versionskontroll även för AutoCAD 2018/2019 i Leveranskontroll.
  • Tid (klockslag) visas nu i metadata när ”Datumtid” vald.
  • Infotexter uppdaterade för fliken ”Hantera” på Ribbon.
  • Ny systemlogg för felsökning ”systemlog.txt”, finns i mappen C:\Users\[user]\AppData\Roaming\Adtollo\Chaos Desktop\log\System.
  • Ny hjälpfil för 8.3.
  • Om-dialogen uppdaterad.
  • Rättning: Metadata för ”All documents” visas i filinfofönster för dokument.
  • Rättning: Nu fungerar att ange ”C:\” i adressfältet för att komma till C:\.
  • Rättning: Chaos desktop settings wizard körs nu första gången efter registrering.
  • Rättning: Nu sparas ändringar i namn i listan för anslutningskonfigurationer.
  • Rättning: Metadata visas för dokument med samma namn i dokumentsamling.
  • Rättning: Nu går det att hoppa till mapp med Å, Ä eller Ö i början av mappnamn.
  • Rättning: Funktionen gruppera metadata finns nu vid högerklick på metadatafältet. Det går nu även att gruppera metadata även när flera filer är markerade.
  • Rättning: Ändrade metadata för dokument uppdateras automatiskt som i Chaos desktop version 6.
  • Rättning: Problem med att redigera text på flikar (lx,xr) korrigerat.
  • Rättning: Rasterbilder får korrekt storlek vid konvertering.
  • Rättning: Synkronisering skapade i vissa fall en mapp innan användare klickat Synkronisera, det är korrigerat.
  • Rättning: Synkroniserings-knappen i Ribbon är nu aktiverad efter att du skapat ny synkpunkt.
  • Rättning: Tidsskillnad mellan Chaos desktop och filhanterare i Windows Utforskare på vissa filer är nu korrigerat så samma tid visas i Chaos desktop som i Utforskaren.

  Sharepoint

  • Ny inställning för hel (major) eller del (minor) version vid synk/kopiering.
  • Anslutning till SharePoint 2007 stöds ej längre.
  • Förbättringar vad gäller obligatoriska metadata vid synkronisering.

  Congeria

  • Anslutning till Congeria 1.1.
  • Hantering av dokumentsamlingar på Congeria.
  • Synkronisering av dokumentsamling mellan Congeria och lokala projekt.
  • Ny funktion Papperskorg, till vilket raderade dokument flyttas. Inklusive funktion för att återställa dokument. Det går även att kopiera dokument från papperskorgen till lokalt projekt.
  • Ny utlåningsfunktion för dokumentsamlingar med påminnelse för återlämning.
  • Ny funktion ”FM Access export”.
  • Ny funktion för att skapa en zip av en dokumentsamling.
  • Tydligare felmeddelande om inloggning misslyckas vid anslutning.
  • Rättning: Om dokumenttyp ändras för ett dokument registreras det i loggen.
  • Rättning: Om dokument ej kopieras till Congeria visas nu ett informationsmeddelande om orsak.
  • Rättning: Det går nu ej att checka in dokument för vilka obligatoriska metadata saknas.
  • Rättning: Det går att skapa projekt på Congeria även om projektrot ej finns angiven.
  • Rättning: Tider i loggen är korrigerade.

  Viewer

  • Ny inställning för zoom i visningsfönster för att välja riktning för musknapp.
  • Ny inställning för rasterskalning att bevara svart ”Preserve Black”.
  • Förbättringar för redlining med moln som tidigare kunde orsaka att Chaos desktop stängdes ner.