• Tillägg till Topocad

  Här kan du ladda ner systemfiler, standarder, 3D symboler och diverse filer för kommunikation mot instrument. Kontakta oss på 08-290660 om du har frågor om filerna.

  Externa länkar

   

  Trimble Data Transfer  Programvara för att importera/exportera data mellan ett Trimbleinstrument och en dator.
  FdoPostGISNotes FDO & PostGIS: Här finns instruktioner för hur man ska få providern för PostGIS att fungera.

   

  Ladda ner viktiga dokument och filer

  Rithandboken 2.0 Systemfiler och prototypsritning
  BH90-7 utgåva 2 ver. 1.0 Systemfiler och prototypsritning
  BH90 Bladmallar Ritningsbladmallar anpassade till BH90
  Systemfiler Exempelfiler för dig som inte har en egen miljö
  Ritningsmallar Exempelmallar för att bygga sina egna mallar
  3D symboler Systembibliotek samt ritning med 3d-symboler
  Sektionsmallar Mallar + beskrivning