• Topocad Plan

  Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad.

  • Här går vi igenom planmodulen: Hur lägger vi in användnings-, egenskaps- och plangränser på rätt sätt?
  • Hur anger jag egenskaper på mina objekt?
  • Att arbeta med ritningar för detaljplan och uppdatera användningsområden och egenskaper.
  • Spara detaljplansdata i databasen – hur återanvänder vi data?
  • Kan jag skapa egna egenskapsbestämmelser och hur arbetar jag med illustrationer?
  • Kan jag skapa detaljplaner i 3D?

  Pris

  Webbkurs: 4 950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Klicka på Aktuella kurser för att se vilka kurser vi har planerade just nu. Där väljer du kurs och går vidare till bokning.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.