• Topocad Grundläggande VA-projektering

  Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad.

  Vi rekommenderar att du har gått introduktionskursen i Topocad eller har motsvarande kunskap och att du är familjär med terrängmodeller.

  Här går vi igenom

  • hur vi projekterar VA -ledningar i Topocad. Samma principer gäller för mindre vägar samt andra typer av ledningsgravar
  • hur vi skapar en terrängmodell, designar sträckning av ledning samt profil och tar fram schaktmodell samt ritningar och räknar fram schakt/fyll
  • vi använder oss av volym- samt geometrimodulen utöver baspaketet

  Pris

  Webbkurs kl 9-12, 2 950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Klicka på Aktuella kurser för att se vilka kurser vi har planerade just nu. Där väljer du kurs och går vidare till bokning.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.