• Topocad Grundläggande VA-projektering

  Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad.

  Vi rekommenderar att du har gått introduktionskursen i Topocad eller har motsvarande kunskap och att du är familjär med terrängmodeller.

  Här går vi igenom

  • hur vi projekterar VA -ledningar i Topocad. Samma principer gäller för mindre vägar samt andra typer av ledningsgravar
  • hur vi skapar en terrängmodell, designar sträckning av ledning samt profil och tar fram schaktmodell samt ritningar och räknar fram schakt/fyll
  • vi använder oss av volym- samt geometrimodulen utöver baspaketet

  Pris

  Webbkurs kl 9-12, 2 950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.