• Topocad Bladmall

  Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad.

  Kursen Bladmallar kräver baskunskaper i Topocad motsvarande kurserna Topocad Admin och Topocad CAD.

  Kursen kommer att gå igenom

  • blad med vyer som vanliga topx-filer angivna i systeminställningar
  • principen hur man bygger ett blad från allra första början, men företrädesvis hur man redigerar befintliga blad exempelvis från A0 till A4, ståendes och liggandes
  • vi kommer också att visa hur man kan anpassa teckenförklaringar så de antar önskat manér

  Pris

  Webbkurs kl 9-12, 2950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.