• Topocad Bladmall

  Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad.

  Kursen Bladmallar kräver baskunskaper i Topocad motsvarande kurserna Topocad Admin och Topocad CAD.

  Kursen kommer att gå igenom

  • blad med vyer som vanliga topx-filer angivna i systeminställningar
  • principen hur man bygger ett blad från allra första början, men företrädesvis hur man redigerar befintliga blad exempelvis från A0 till A4, ståendes och liggandes
  • vi kommer också att visa hur man kan anpassa legender och förklaringar så de antar önskat manér

  Pris

  Webbkurs kl 9-12, 2950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Klicka på Aktuella kurser för att se vilka kurser vi har planerade just nu. Där väljer du kurs och går vidare till bokning.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.