• Topocad BAL

  Förkunskaper: En fördel om du gått Topocad Introduktion, men ej ett krav.

  En utbildningen för dig som ska börja ajourhålla byggnader, adresser och lägenheter i TopoDirekt via Lantmäteriets BAL-tjänster eller behöver en repetition.

  Vi inleder med en allmän introduktion i TopoDirekt BAL inklusive arbetsmetodik samt genomgång av inställningar för BAL-tjänster. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kursdeltagarna emellan. Efter genomgången fokuserar vi på praktiska övningar i tjänstebaserad ajourhållning av byggnader, adresser och lägenheter.

  Genomgång av hur man anpassar och genererar adressrapporter samt arbetar med bristkommandot för ökad kvalitet.

  Topocad BAL – avancerad

  På den avancerade BAL-kursen går vi igenom flera vanliga BAL-kommandon men med en djupdykning hur man kan använda dem mer effektivt.
  Fokus på arbetsflöden och att hantera felaktigheter. Avancerad felsökning i båda inventering, synkronisering och brister.

  Pris

  Webbkurs 4 950 :-
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.