• Topocad BAL

  Förkunskaper: En fördel om du gått Topocad Introduktion, men ej ett krav.

  En utbildningen för dig som ska börja ajourhålla byggnader, adresser och lägenheter i TopoDirekt via Lantmäteriets BAL-tjänster eller behöver en repetition.

  Vi inleder med en allmän introduktion i TopoDirekt BAL inklusive arbetsmetodik samt genomgång av inställningar för BAL-tjänster. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kursdeltagarna emellan. Efter genomgången fokuserar vi på praktiska övningar i tjänstebaserad ajourhållning av byggnader, adresser och lägenheter.

  Genomgång av hur man anpassar och genererar adressrapporter samt arbetar med bristkommandot för ökad kvalitet.

  För mer information gällande kursinnehåll, kontakta kursledare Rebecka Beiersdorf.

  Pris

  Kurs på plats i Adtollos kurslokal 5 000 :-/dag
  För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Klicka på Aktuella kurser för att se vilka kurser vi har planerade just nu. Där väljer du kurs och går vidare till bokning.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.