• Topocad BAL

  Förkunskaper: En fördel om du gått Topocad Introduktion, men ej ett krav.

  En utbildningen för dig som ska börja ajourhålla byggnader, adresser och lägenheter i Topocad via Lantmäteriets BAL-tjänster eller behöver en repetition.

  Vi inleder med en allmän introduktion i Topocad BAL inklusive arbetsmetodik samt genomgång av inställningar för BAL-tjänster. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar kursdeltagarna emellan. Efter genomgången fokuserar vi på praktiska övningar i tjänstebaserad ajourhållning av byggnader, adresser och lägenheter.

  Genomgång av hur man anpassar och genererar adressrapporter samt arbetar med bristkommandot för ökad kvalitet.

  Pris

  • Webbkurs Topocad BAL: 4 950 :-

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.

   

  Topocad BAL Avancerad

  På den avancerade BAL-kursen går vi igenom flera vanliga BAL-kommandon men med en djupdykning hur man kan använda dem mer effektivt.
  Fokus på arbetsflöden och att hantera felaktigheter. Avancerad felsökning i båda inventering, synkronisering och brister.

  Pris

  • Webbkurs Topocad BAL Avancerad: 4 950 :-

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.

   

  Topocad BAL Ärende

  Till skillnad från andra tjänster som har med BAL att göra behöver kommunen inte göra de tester som hör till Ärende, Adtollo redan gjort dessa tester å era vägnar.

  I stället har Lantmäteriet som krav att kommunen ska gå en kurs i Ärende och därefter får kommunen behörighet till Ärende i Topocad.

  I kursen BAL Ärende går vi igenom följande steg:

  • Kontroll av inställningar i Topocad som är specifika för ärende
  • Vi går igenom det nya fönstret för ärende och fönstrets uppbyggnad
  • Hämtar ärenden direkt från Lantmäteriet
  • Användning av BAL-funktioner för att lösa ärenden
   • Olika BAL-funktioner används beroende på vilka ärenden som kommunen har
  • Kommunikation med Lantmäteriet då kommunen inte håller med om Lantmäteriets beslut i ärendet
  • Stänger ärendet då ärendet är löst

  Pris

  • Webbkurs Topocad Ärende: Kontakta Jenny Sundbergh för pris och bokning
  • För anpassad kurs hos kund, vänligen kontakta oss på 08-410 415 00

  Kan jag boka in mig på kursen?

  Nedan hittar du våra kurstillfällen.
  Finns inte kursen du vill gå inbokad i kursschemat? Anmäl ditt intresse på info@adtollo.se.