• Chaos desktop med SharePoint Online

    Lär dig grunderna i SharePoint Online, hur man konfigurerar ett dokumentbibliotek och ansluter sin Chaos desktop till det. Efter genomgången kurs är målet att du ska kunna ansluta till en SharePoint Online som projektplats för att dela filer och metadata med andra projektmedlemmar.

    Vem bör delta?

    Chaos desktop-användare.

    Förkunskaper

    Chaos desktop.