• Användarutbildning

    Chaos desktopkursen går igenom hur du arbetar med Chaos desktop i projekt. Arbeta med metadata, lägga upp projekt, lägga upp projektstrukturer, konfigurera metadata, använda programstarter, använda mallar. Även grundläggande konfigurering ingår.

    Vem bör delta?

    Projektörer, cadsamordnare, projektledare.

    Förkunskaper

    Grundkunskaper Windows