• Kurser i Chaos desktop

  Utbildningsutbudet är främst korta ämnesspecifika utbildningar på webben. De ger möjlighet att fokusera på specifika funktioner på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

  Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar i kurslokal.

  Frågor gällande kurserna?

  För kursinnehåll kontakta kursledare Mari Höijer på mari.hoijer@adtollo.se eller 070-911 15 13.

  För frågor gällande bokning, platser kvar och liknande, kontakta vår växel på info@adtollo.se eller 08-410 415 00.

  Aktuella kurser & Bokning

 • Chaos desktop utbildningar