• EspaKernel

    EspaKernel är mjukvara som förbereder digitala flygbilder för vidare bearbetning. Den innehåller funktioner som: konvertera bildformat, beräkna pyramidbild och sammanfoga orienteringsdata med bilder. EspaKernel garanterar att bilddata är tillgänglig för alla Espa Systems programvaror.