• EspaEngine

    EspaEngine är ett program för bearbetning av LIDAR-data. Den är utformad för automatisk och interaktiv klassificering av georefererade punktdata. Stereoskopisk visning kan användas för att kontrollera och redigera befintliga punktdata och även för att mäta nya 3D-punkter. Beräkning och visualisering av stora rutnät- och höjdmodeller ingår.