• EspaCity

    EspaCity är en programvara för stereoskopisk 3D-kartläggning. EspaCity innehåller verktyg och funktioner för att arbeta med och beräkna geografiska data (så som byggnader, vägar och terräng) hämtade från digitala flygbilder.