• Funktioner

  Vad ger Congeria?

  • Tillsammans med Chaos desktop tar vi fokus mot effektivare leveranser
  • Hög prestanda
  • Oövervakade leveranser med synkronisering
  • Varje projekt kan vara unikt, valfri konfiguration
  • Skapa projektplats utifrån mallar i Chaos desktop
  • Uppdaterar lokal projektkonfiguration, förändring i projektkonfiguration synkas ut till alla parters lokala Chaos desktop
  • Hantering av länkar/xref. Synkronisering av ritningsdefintions filer tar med sig tillhörande modeller
  • Snabbt och intuitivt webbgränssnitt
  • Länkar, metadata, historik och logg (se bild nedan)
  • Loggen visar ned på metadatanivå vem som gjort vad