• Referenser

  Alla projektörer som levererar handlingar till byggherrar eller entreprenörer får olika anvisningar hur man ska leverera. Men med en gemensam kravspecifikation och tydliga anvisningar i form av en standard blir det enklare för projektörerna när alla handlingar oavsett byggentreprenör får samma höga kvalitet

  Ulf Larsson, chef operativt stöd, NCC Building Sweden

  Så är Chaos desktop och Congeria viktiga komponenter när byggbranschen standardiserar för att underlätta informationsflöden.

  Läs hela artikeln


  Det är ett välkänt faktum att projektering och genomförande genererar en väldigt stor mängd information. På Structor Mark, som är en del av Structor-koncernen, har man utvecklat ett arbetssätt så att en hög säkerhet i dataflödena nås. För att hantera dokumenten använder man Chaos desktop.

  För oss är det även ett verktyg för att säkra vår kvalitet.

  Rasmus Regnstrand, IT-ansvarig och VA-projektör, Structor Mark

  Läs hela artikeln


  Med Chaos desktop slipper vi att kontrollera alla uppgifter, att det står rätta värden. Detta förenklar och gör att en dokumentation i PDF snabbt kan skickas ut till projektgruppen”

  Dan Olsson, projektledare på ingenjörsföretaget Atkins.

  Information är makt. För den som arbetar med dokumenthantering handlar detta om att få kontroll över dataflödet och att automatisera det med hög säkerhet. Hur detta fungerar i praktiken berättar här Dan Olsson på Atkins.

  Läs hela artikeln


  ”Chaos desktop är enkelt att komma igång med, det är lätt att administrera och anpassa”

  Thomas Vincent

  Thomas Vincent

  Thomas Vincent är CAD-samordnare på SWECO Infrastructure i Stockholm. Han arbetar för närvarande med Citybanan, Norra länken och E18 Rinkeby-Kista. I dessa projekt är det många personer och stora mängder data. Det ställer krav på att kunna hantera data korrekt och effektivt. I dessa projekt används Chaos desktop för att hantera filer och metadata.

  – Chaos desktop är enkelt att komma igång med, det är lätt att administrera och anpassa, säger Thomas Vincent. I projekt där många konsulter och företag är inblandade så används många olika versioner av AutoCAD, Chaos desktop stödjer de flesta versionerna.

  Vidare säger Thomas att det är lätt att få gehör från Adtollo för önskemål på nya eller förbättrade funktioner, som de vill få med i programmet.


  ”Chaos desktop hjälper oss att hålla ordning på filerna”

  Peter Bergström

  Peter Bergström

  – Peter Bergström, VA- och markingenjör, Structor Mark

  För att hålla ordning på filer har Structor Mark satsat på Chaos desktop. Det som spelade in vid valet var inte bara programmets enkla användargränssnitt och flexibilitet utan också att Trafikverket, en av Structors viktigaste kunder, använder Chaos desktop i sin verksamhet och i kontakter med sina leverantörer.

  Viktigaste fördelarna

  • Skapa ritningsförteckningar med automatik.
  • Skapa PLT- och PDF-filer med automatik.
  • Hitta rätt filer snabbare med hjälp av metadata.
  • Uppdatera ritningsstämplar med automatik.
  • Spara ned alla e-postmeddelanden direkt i projektet.
  • Titta på 100-tals olika filtyper i den inbyggda viewern.

  Läs hela kundcaset