• Sharepoint-modul

  Från Chaos desktop version 5 finns koppling till SharePoint. Kopplingen gör att arbetet med dokument- och projekthantering blir både smidigare och enklare:

  • Du kan checka ut och checka in dokument på SharePoint i Chaos desktop.
  • Du kan kopiera dokument och all dess metadata mellan lokalt projekt och SharePoint-bibliotek.
  • Kopplingen ger fullt stöd för versionshantering där nya versioner skapas per automatik i Chaos desktop enligt vald inställning i SharePoint.
  • Med hjälp av synkroniseringsfunktionen kan du enkelt hämta projektkonfiguration från SharePoint till ett lokalt projekt på din dator.
  • Chaos desktop innehåller också en wizard för att skapa projekt i SharePoint, där webbplats, dokumentbibliotek, innehållstyper och kolumner genereras. Kolumner (metadatatyper) som skapas i SharePoint får samma egenskaper som de har i Chaos desktop.
  • Möjligheten finns även att koppla valfria metadata till motsvarande kolumner i SharePoint.