• CAD-modul

    Chaos desktop CAD-modul hjälper till att effektivisera arbetet med AutoCAD, Microstation och Revit.

    • Metadata från Chaos desktop kan användas till att fylla i ritningsstämplar i AutoCAD och Microstation.
    • Batchplottning till AutoCAD gör det enkelt att kombinera plottning med andra funktioner, som exempelvis att släcka vissa lager.

    Modulen för AutoCAD heter ChaosFunc och för Microstation MicroFunc. De ingår i Chaos desktop installationspaket.

  • Jag vill veta mer!