• CAD-kontroll

  CAD-kontrollen är en modul som ökar kvaliteten på dina leveranser med smarta kontrollfunktioner.

  Funktionen CAD-kontroll körs direkt i Chaos desktop. Välj kontroller för dina CAD-filer ur biblioteket med färdiga kontroller. Sedan visas resultatet i en rapport som går att spara ner i valfritt format.

  Exempel på kontroller:

  • Filversion på AutoCAD- och Microstation-filer.
  • Visar antalet xreffar utan relativ sökväg.
  • Listar antalet objekt med färg som inte är ByLayer.
  • Visar antalet tomma lager/nivåer
  • Kontrollerar att metadatakrav uppfylls enligt projektstandarder.